Tuesday, July 26, 2011

The State of Education

Seth Godin er er forfatter, blogger og samfunnsanalytiker og har skrevet mange gode, leseverdige bøker om hvilke endinger samfunnet vårt går gjennom nå. Som mange andre samfunnsanalytikere, blant annet Daniel Pink, Sir Ken Robinson, m.fl. er han sterk kritisk til vårt industrisamfunnsbaserte skolesystem. her kommer en temmelig kraftig kritikk av denne modellen.

For å understreke Godins poenger kan en jo se på tallenes tale og se hvor "vellykket" systemet er:

The State of Education
Via: OnlineEducation.net

No comments: