Wednesday, August 29, 2012

Konferanse BI2020

For tiden holder vi på med et prosjekt på Handelshøyskolen BI som heter BI2020. Prosjektet spør seg selv hvordan lærer vi i 2020, hvem er studenten i 2020. Spørsmål som selvsagt er umulig å gi eksakte svar på, men en erkjennelse av et utdanningslandskap i endring. Vi prøver å se ut av landet for å se hva andre utdanningsinstitusjoner gjør, vi prøver å se på hvilken teknologi som vil påvirke utdanning og hvordan ny teknologi endrer og påvirker kunnskap og kompetanse.  Dette er ikke spørsmål vi er alene om å stille oss og mange lurer på hvordan fremtiden vil se ut.

Vi vil nok ikke komme opp med fasitsvaret men noen trender ser vi. Vi ser at læring er i stadig større grad en sosial konstruksjon preget av samhandling utenfor de fysiske rom, blant annet sterkt preget av sosiale medier. Vi ser og at de unge bruker andre teknikker for læring enn "vi" gjorde, blant annet er video/film blitt en viktig kilde for læring. De unge går på nett og ser ulike film/videosnutter for sin læring, heller enn å lese seg opp i bøker.  Det betyr ikke at de ikke leser, men video er en viktig læringsressurs. Vi ser og at siloene gjør at avstanden mellom hva som skjer innen utdanningsinstitusjonene og hva som skjer innen næringsliv med hensyn til læring øker.

Som en del av dette prosjektet arrangerer vi 16 oktober konferansen BI2020 i BIs lokaler i Nydalen. På denne konferansen vil vi ta opp disse problemstillingene. Konferansens åpningsforedrag vil være BIs prorektor som vil si noe om prosjektet. Fra Paris kommer Professor Mattew Fraser for å snakke om hvordan sosiale medier påvirker utdanning.  Hans bok Throwing Sheep in the BoardRoom, forfattet sammen med Soumitra Dutta, var av de første som omtalte fenomenet sosiale medier og hvordan dette ville påvirke samfunns- og næringsliv.

Nordal Grieg videregående skole er den nyeste og mest moderne videregående skole i Hordaland fylkeskommune.  Dette er en skole som satser på å være innovativ og digital.  Fra denne skolen kommer Margreta Tveisme og 2 elever for å snakke om hvordan de lærer og hva de forventer fra høyere utdanning.

BI er sammen med blant annet Høyskolen Sør-Trøndelag i et prosjekt delfinansiert av Norgesuniversitetet i et prosjekt som heter Metodefag i fremtiden.  Her prøver vi å ta nye grep i matematikkundervisningen. Njål Foldnes fra BI Stavanger og Anette Wrålsen fra Høyskolen Sør-Trøndelag vil dele erfaringer fra sine piloter.

På konferansen vil vi og ha en økt vi kaller foreleserenes stemme.  Her vil vi prøve å få forelesere og andre i tale og høre deres tanker, refleksjoner og synspunkter på et høyere utdanningslandskap i endring, utfordringer og muligheter.

Konferansen avsluttes med at rektor åpner LearningLabs multimedia- og veiledningssenter.

Konferansen er primært for BIs ansatte, men i den grad plassen tillater åpner vi for ekstern påmelding.

Du kan lese mer her: http://bilearninglab.no/bi-2020-konferanse-16-oktober-2/

Monday, August 6, 2012

A Day Made of Glass

Denne videoen som heter A Day Made of Glass viser oss muligheter innenfor mange sektorer som er fullt ut mulig med dagens teknologi, felles for alt er at den er papirløs.


Millennials - the new generation

Jeg har hatt noen runder her på bloggen og på Twitter om Digital Natives.  Jeg er blitt veldig provosert av dem som skal knuse myten om digital natives og bruker deres digitale kompetanse, eller mangelen på sådan som "bevis" på at disse digitale innfødte ikke er så innfødte. Jeg mener de som velger denne strategien foretar en gedigen feilkobling. Å være digitalt innfødt handler ikke om digital kompetanse.  Kanskje digitalt innfødt er et like misvisende begrep som digital kompetanse fordi vi tror dette har noe med bits and bytes å gjøre, når det i virkeligheten er noe helt annet. Digital kompetanse handler om at en forstå at det å skrive på en blogg ikke er uttalelser ytret i "det private rom", men i høyeste grad offentlige ytringer.  Digital kompetanse er å forstå at en blogg er noe annet enn twitter som er noe annet enn en avis, at hvert medium har sin genre. Digital kompetanse er å forstå at å ytre seg i digitale medier har en helt annen effekt enn å si de samme ordene.  At det en kan si over kaffekoppen på et personalrom ikke egner seg like godt i sosiale medier.

De digitalt innfødte er skrudd sammen på en annen måte enn oss digitale imigranter. De har et annet forhold til ting, for eksempel.  De har ikke behov for å "eie" på samme måte som "vi" er vant til. Musikk for dem er noe de vil ha tilgang til anytime, anywhere, de har ikke noe behov for "platesamlinger".  Musikk er ikke noe fysisk objekt for dem, slik vil det og bli med bøker. De digitalt innfødte har andre omgangsformer enn oss.  De bruker sosiale medier for sin omgang på en annen måte enn vi gjør.  Dette gjør at behovet for sertifikat i USA har falt betydelig de siste årene. De unge kommuniserer via sosiale medier i stedet for å tilbringe tiden med å kjøre til hverandre, et mye mer miljøvennlig alternativ.  De unge googler hvis de lurer på noe, de tar ikke et svar for gitt, men sjekker det ut mot google. Dette er generasjonen som mobiliserer via Facebook for å fortelle hva de mener. Dette er en generasjon uten den store autoritetsrespekten men som mobiliserer fra bottom up. Som gis æren for Obamas valgseier, som ga USA sin første fargete president, for denne generasjonen er fargeblind. Den har og et avslappet forhold til kjønn. En generasjon som er vant til remixing, eksponering, selveksponering.  Som ikke har samme forhold til copyright som eldre generasjoner. Denne generasjonen inngår ikke avtaler på samme måte som "vi" måtte, men organiserer spontant via sine digitale kanaler.

De digitalt innfødte er vant til selv å designe sine omgivelser, de vil selv ha kontroll på sin tilværelse, sine valg.  Denne generasjonen vil stille andre krav til utdanningssystemet, til arbeidslivet, til det politiske liv. Dette er enda en ung generasjon, de fleste er under 20 år. Men det er en stor generasjon globalt sett. Vi vil merke det når denne generasjonen begynner å gjøre sin stemme gjeldende. Når barn som har fått lesebrett i vuggegave kommer til skolen nytter det ikke med utdaterte bøker og en lærer som vil slå av nettet. Dette er en generasjon som alltid er "på", alltid online. Er vi forberedt på denne generasjonen? I Millennial Momentum har Morley Winograd og Michael D. Harris skrevet om denne generasjonen og deres vaner.  Verdt å lese for den som vil vite mer.
Thursday, August 2, 2012

Flatworld Knowledge

Flatworld Knowledge er navnet på på verdens første og største forlegger av gratis og åpne lærebøker for høyere utdanning. Målet er å gjøre læremidler tilgjengelig for alle uten at det skal koste de studerende en formue.  Et viktig grep for demokratisering i en flat verden.  Er dette blant de disruptive krefter vi ser i den digitale verden som vil påvirke utdanningsmarkedet fremover?