Friday, March 25, 2011

Dei gode døma 2011

I disse dager, 24. - 25. mars, arrangeres Dei gode døma for fjerde gang. Selv er jeg dessverre ikke med i teamet denne gangen, da jeg har sluttet i Hordaland fylkeskommune, og jobber nå som utviklingssjef e-læring ved Handelshøyskolen BI.

Det er helt tydelig at konferansen har truffet ett behov i "markedet", for i år er påmeldingen større enn noen gang. Lærerne er ikke endringsvegrere slik mange ynder å fremstille, men de trenger hjelp og veiledning til hvordan utvikle praksis. Derfor er deling av erfaringer så viktig. Det snakkes ofte om en delingskultur i skolen, og hvor vanskelig det er å få til. Mye handler om signaleffekter. Hvis delingskultur blir ett honørord i festttaler, men ikke følges opp i praksis, blir det sørgelig lite deling.

Ett annet poeng, er at det ofte refereres til kenguruskolen. Ting Tar Tid! Utviklingsarbeid i særdeleshet. I Hordaland fylkeskommune (og i andre fylkeskommuner) har Digital skole nå vært satset tung på i fire år. Årets konferanse viser at målrettet arbeid, med ledelse, fokus, satsing, prioritering, eksperimentering, deling bærer frukter. I så måte honør til tidligere Opplæringsdirektør Svein-Erik Fjeld, og nåværende Opplæringsdirektør Inger Øvsthus-Tønder, for å holde fast i fokus og mål over tid, selvom det blåser og ikke alltid er like populært.

I løpet av disse årene har tilfanget av lærere som skaffer seg erfaring med, og utviklet god bruk av digitale medier virkelig økt, slik at årets konferanse har ett rikholdig utvalg av Gode Dømer både fra eget fylke og fra andre fylkeskommuner. Det går riktig vei. Jeg vil si at selvom jeg støtter mottoet "Vær utålmodig menneske", er jeg imponert over utviklingen av praksis disse årene. Jeg pleier å fremstille dette arbeidet som ett strikketøy. At en maske løsner betyr ingenting, ei heller to eller ti, men når nok masker har løsnet, rakner hele strikketøyet, og slik er det og i Den digitale skole. Når nok lærere har etablert god praksis følger resten etter, FORUTSATT at denne gode praksis deles, slik det blant annet gjøres på Flesland i disse dager.

Det å dele er en sperre for mange lærere, delvis fordi de ikke vil fremheve seg selv, og delvis fordi de utsetter seg for kritikk. Det er flott å se at selvom det er mange kjente og kjære navn på programmet til Døma, er der mange nye navn og. Etterveksten er sikret :)

Så jeg vil gratulere Hordaland fylkeskommune, med Kjetil Brathetland og HFK's dyktige, positive og initiativrike e-pedagoger : Nelly Nora Naasen, Roy Eide, Inga Heggstad, Tone Nissen Hadler-Olsen, Arvid Brurok og Tor-Espen Kristensen i spissen, med ett spennende og innholdsrikt program og flott konferanse :). Dere har gjort en kjempejobb, som alltid!

Mange av foredragene er streamet, og årets foredrag, og tidligere års foredrag finner du her.