Monday, February 21, 2011

Disrupting school – iSchool?

Mens skolefolk og andre fortviler over elevenes fasinasjon over Facebook og ikke deres “fantastiske” undervisning raser verden videre.  Mange var de som avskrev både Kindle og iPad som ett forbigående fenomen og hype fordi de ikke kunne måle seg med PC’er og andre mer avanserte verktøy.  Men som Clayton Christensen så brilliant utdyper i sin bok “Disrupting class” er det disse enklere, lettere tilgjengelige, billigere og “dårligere” teknologien som utfordrer the establishment.  Mange ser allerede utfordringer for bokbransjen gjennom digitale utgaver av bøkene, andre sier at en digital dings aldri kan erstatte følelsen og lukten av en bok.  Dem om det, jeg er ute etter innhold.  Venter på at ebøker virkelig skal utnytte potensialet som ligger i det digitale formatet, og ikke “sette strøm” på papirboken, slik at jeg må bla meg gjennom digitale ark.  Look to J. K. Rowling og Harry Potter-universet og se hva hva en “bok” kan være. Noe annet er at disse enda umodne teknologiene utfordrer skolen.  Mange har påpekt at de teknologiske nyvinningene som radio, TV, video, etc. har hatt liten eller ingen betydning for skolens indre liv, og ja, det stemmer.  Hvorfor det?  Jo, fordi det har, som all annen aktivitet i klasserommet, vært monopolisert – det vil si det har vært lærerstyrt og teknologienes innpass og rolle i skolehverdagen har vært prisgitt lærerens forgodtbefinnende, tilgang, kunnskap, kompetanse og velvilje.  Teknologiene har i liten grad utfordret etablerte rammer og rutiner.  Dette er nå i ferd med å endres.  En liten hendig dings utfordrer nå vår samhandling, tilgang og mentale kart.  iPad/iPod/iPhone er ikke avhengig av skolen strømnett, veier lite, er alltid online og har stor lagringskapasitet.  Dermed er det ingen stor, tung og uhåndterlig pc, som skal bæres til og fra skolen sammen med alle skolebøkene, som tar plass på pulten, og helst skal holdes lukket når læreren ber om fokustid, som er mye mer lesevennlig enn en pc og som elevene bruker til mange andre aktiviteter. Håndholdt teknologi gjør at vi for første gang kan se for oss “bøker” frigjort fra det tradisjonelle formatet og krativiteten blomstrer.  Siste tilskudd er iSchool.  Urealistisk? Tja, hvem hadde sett for seg Facebooks verdensherredømme for fem år siden?  Til alle dere som fortviler over Facebook og vil lukke pc’ene, – elevene har ett mye kraftigere og funksjonelt vektøy, utnytt det, for hvis ikke kommer garantert noen andre som vil.

Og selvsagt The iSchool Initiative har en nettside.

 

 

Thursday, February 17, 2011

Rethinking education

Prof. Mike Wesch fra Kansas University, kjent for bla. The Machine Is Us/ing Us og A Vision of Students Today har laget en ny og utfordrende video om prinsippene for høyere utdanning i vår digitale hverdag.  Verdt en titt og en debatt. Enjoy!