Sunday, February 10, 2019

Papir eller lesebrett - hva er best?

Studentene foretrekker papir fremfor lesebrett/ipad. Anne-Britt Grans forskning viser det. Alle aldergrupper foretrekker papir fremfor ipad hevder hun. Anne-Britt Gran kaller seg teknologioptimist, men når en ser hennes skepsis mot digitale medier kan en likevel undres.  Sunn skepsis er bra, men når en vurderer papir mot digitale medier er det endel forhold en må ta i betraktning.

Som Gran helt riktig påpeker er bøker teknologi på linje med lesebrett. Skrevet tekst på papir tar det mange år å lære seg å beherske. Bøker har vært tilgjengelig siden Gutenbergs boktrykkerpresse og som håndskreven teknologi før det.  Vi har lang tradisjon og erfaring med bruk av denne teknologien for undervisning og formidling av innhold.

Bøker er også en teknologi det tar lang tid å lære seg å beherske. Barn begynner gjerne med det før de kan snakke, når foreldrene sitter med pekebøker. Skolen er strukturert rundt denne teknologien. Lærere har perfeksjonert bruken av denne teknologien. De som kommer fra hjem med rikelig tilgang til denne teknologien (mange bøker) klarer seg bedre enn dem som ikke gjør det.

Digitale medier for formidling av innhold - lesebrett er en 10 år gammel teknologi. Vi er akkurat begynt å skaffe oss erfaringer med å bruke denne teknologien. De fleste lærere, professorer og studenter har begrenset erfaring med denne alternative teknologien.

Mennesker er konservative vesener, vi foretrekker det kjente.  For de fleste professorer, lærere og studenter er papirbøker den teknologien de kjenner og behersker. Det vokser nå opp en ny generasjon med andre læringserfaringer.  Det viser seg at barn som lærer å lese og skrive på ipad/lesebrett knekker lesekoden raskere enn dem som lærer på den tradisjonelle papirbaserte måten.  Hva vil disse barna si når de bes om å uttale seg om 10 år?

Grans resultater blir selvsagt omfavnet av alle dem som ikke liker den teknologiske virkeligheten vi befinner oss i. Men fra oss som ikke lengre jobber i skolen/universitet/høyskole kommer meldingen at vi bruker disse digitale mediene daglig og forventer at de uteksaminerte studentene også gjør det.  Vi forventer høy digital kompetanse og gode holdninger fra uteksaminerte kandidater, og at utdanningsinstitusjonene er oppdaterte.  Vi må tilegne oss lange tekster via digitale medier.  Vi kan ikke drive å ta utskrift hver gang vi skal lese et dokument eller skrive en sak. Vi leser og skriver digitalt. Dette må også dagens studenter beherske.

Når dette er sagt: jeg spår ikke bokens død, men i vår gjennomdigitaliserte hverdag kommer disse til å leve side om side, og en må beherske begge. Papir eller digitalt blir en merkelig problemstilling.

No comments: