Sunday, February 22, 2015

Tanker fra en digitalentusiast

Ingenting tyder på at IKT i seg selv gir bedre læring, sier vår Kunnskapsminister, og tar et oppgjør med det han kaller digitalentusiasmen. 
Vel, her kommer noen refleksjoner fra en av dem som nok vil være blant dem som kan kalles digitalentusiast.

For det første: Kunnskapsministeren, og alle de lærere som nå bejubler Kunnskapsministerens ord må ta inn over seg at fremtiden er digital. Vi kan like det eller ikke, men utenfor kongerikets grenser går den digitale utviklingen videre. Der er det ikke hemninger i forhold til å utnytte nettets mange muligheter for kunnskapsdeling, samhandling og innovasjon.  Ja, for Internett er den største kilde til og arena for innovasjon og nyskapning verden har sett.  I fremtiden blir vi ikke mindre digitale. Våre klasserom kan enn så lenge være analoge bobler i en digital verden.  Hvis ikke elevene våre, vår fremtid etter oljen, har god digital kompetanse og innsikt, hvilken andel av denne verdiskapningen får da AS Norge?

For det andre inviterer jeg Kunnskapsministeren til å besøke oss på BI. Vi setter bruk av IKT i opplæringen i system.  Vi ser at når video blir brukt i stedet for tradisjonell formidlingspedagogikk faller strykprosenten og karakterene går opp. Dette har vi dokumentasjon på. Digitale verktøy gir økt fleksibilitet og deltakelse blant studentene. Mer informasjon om hva vi gjør kan leses på bloggen vår og her kan du lese om vårt pilotprogram.

En ting skal jeg gi Kunnskapsministeren rett i: IKT gir ikke automatisk bedre læring, like lite som et lass med bøker gir det. Det trengs kunnskap og kompetanse i hvordan utnytte disse verktøyene for læring.  Dessverre har ikke alle lærere denne innsikt og kompetanse.  Derfor legges skylden på verktøyene og ikke menneskene.  Jeg jobber med og er mye rundt og treffer skolefolk, og slutter aldri å forundres over strekket i laget. Det er lærere som er fantastiske i sin bruk av digitale medier for læring og så finnes det lærere som mer eller mindre kan karakteriseres som digitale analfabeter.

Mens vi har lang erfaring med bruk av boken som læringsmedium, har vi med respekt å melde hatt begrenset tid til å skaffe oss erfaring med bruk av digitale medier for læring. Når nå IKT begynner å bli utbredt er det først nå vi virkelig ser hvilke muligheter disse verktøyene åpner, for læring og innovasjon. Når en rektor forteller meg at de erfarer at elevene lærer å lese og skrive fire ganger fortere med nettbrett enn ved de tradisjonelle metoder er det verdt å merke seg. Et mye større problem enn for mange datamaskiner er manglende kompetanse og holdninger blant deler av lærerstanden.

Dette burde ministeren ta tak i:
hvordan utnytte fremtidens verktøy for fremtidens muligheter.

Som Høyre liker å si: fremtiden vedtas ikke, den skapes.

Ja, den skapes - i dagens klasserom!

6 comments:

ET said...

Amen, June. I hope this guy accepts your invitation to come over to BI for a chat and some education which I thi he needs.

June said...

Thank you, ET, for your kind comment :)

Anonymous said...

Knallbra June!

June said...

Takk, Øivind. Lurer på hvordan verden hadde sett ut uten digitalentusiastene i Silicon Valley ;) eller hvordan stoda i skolen hadde vært uten digitalentusiastene. Norsk skole trenger mer entusiasme, ikke mindre :)

Kjell Arild Welde said...

Det hadde vært lettere å være lærer med June B. som kunnskapminister!

Carola said...

Hvorfor er ikke IKT i undervisningen en del av kompetanseløftet for lærere? Det har jeg lurt på lenge. For, som det sies her, en pc og andre digitale verktøy alene gir ikke bedre læring.