Sunday, September 30, 2012

Uten humor?

I forbindelse med at det er lansert en nettside hvor elever kan rate lærere dukket denne tweeten opp:

Vurderer å lansere en nettside der lærere kan navngi obsternasige drittunger og deres kranglevorne foreldre.

Jeg ble oppmerksom på den når den ble sitert på Facebook. Jeg kjente den vakte sterke reaksjoner hos meg, dette likte jeg ikke! Jeg synes faktisk ikke at lærere kan omtale elever som drittunger. Vel kan elever (og foreldre) være krevende og utfordrende å forholde seg til (noen kan oppleves som umulige og urimelige), men det er etter min mening et overtramp å omtale dem som drittunger. Dette er barn og unge som er overlatt i lærernes varetekt, og det er ingen tvang å være lærer. Vil lærere ha respekt må de opptre på en måte som gir respekt, og i mitt hode gjør ikke den ordbruken det.  Uten elevene (og deres foreldre) har ikke lærere noen jobb.

Jeg kan forstå at mange lærere ikke liker slike ratingnettsider, og at de ønsker å komme med ulike motutspill, også noen med humor og snert. Det må de selvsagt gjøre. Debatten om slike sider må en gjerne ta, men jeg mener at slik ordbruk om elever er upassende.  Dette handler om etikk, om å være rollemodeller og profesjonalitet. Er jeg helt på jordet her?  Er jeg en sur grinebiter uten humoristisk sans når jeg reagerer slik?  Er dette grei retorikk i det offentlige rom? Jeg lurer.  Vil gjerne ha tilbakemeldinger.

12 comments:

Sven Olaf Brekke said...

Hei June. Nei du er ikke en sur grinebiter. Det er lett å se at både elever og foreldre kan utfordre både enkeltlærere og lærerstanden , men du tar et viktig og riktig standpunkt når du forfekter at det er læreren som må være den profesjonelle. Samfunnet har laget skolen for elever og foreldre, ikke for at lærerne skal ha en jobb. Det er lærerens ansvar å skape en relasjon i klasserommet som gjør at elevene føler seg sett og verdsatt. Det er i sannhetens navn ikke alltid en enkel jobb, men det er den jobben pedagogen har som sitt ekspertfelt. Udir sin satsing på kompetanseheving innenfor klasseledelse er nødvendig og riktig. Uten evnen til å være den autoritative leder blir pedagogikken vanskelig å gjennomføre. Desverre ser vi noen eksempler på at lærere etter min mening misbruker sosiale medier når de poster innlegg på Twitter og Facebook der de proklamerer at nå skal det bli deilig med en helg uten den jæv....... klassen som de sliter med.

Odin Nøsen said...

Jeg er enig med deg. Dette handler om å synke ned til det nivået du selv ikke ønsker å bli møtt med. Om du som lærer synes det er lavmål / dumt / [fyll inn], er ikke løsningen å gjøre det samme mot elevene. Det er det vi vanligvis kaller barnslig.

Om en slik kommentar da er humor eller ikke, handler utelukkende om settingen den ble ytret i. I seg selv synes jeg den er godt over streken over det en profesjonell lærer bør lire av seg. Med en slik holdning vil en bare stå å rope "du e dommast" til hverandre.

Om det var en kommentar for å vise hvor teit en slik vurder-lærer-side er, kan den kanskje ha et poeng. Men den var vel ikke ment slik... :-)

June Breivik said...

Takk for tilbakemeldinger og gode argumenter og kommentarer, Sven Olaf og Odin. Dette er ikke første gang jeg kjenner jeg reagerer på ytringer jeg ser på sosiale medier, og jeg har mange ganger villet skrive om det. I mitt hode vitner det om en kultur når folk tror at slikt er greit å skrive/ytre. Det handler om å sette en standard og leve etter den. Ja, det er krevende å være lærer, ja, en kan bli oppgitt og frustrert og ha behov for å blåse ut, men slik omtale på sosiale medier er ikke formen. I utgangspunktet mener jeg at ikke skal bruke slike ord om elevene, verken i sosiale medier eller ellers. At en likevel kan gjøre når en er sint, sliten eller frustrert er en ting, at det er "greit" er en annen.

Anne Karin said...

Dette er ikke greit. Hvilken annen yrkesgruppe blir vurdert offentlig? I Akershus har vi en undervisningsvurdering av den enklelte lærer. Flere lærere reagerer på denne da den er anonym. På denne nettsida kan lærere henges ut.

Arne Olav said...

Skjøner reaksjonen din, June, men den kviler på ein føresetnad om at vedkomande faktisk meiner at nokre elevar er obsternasige drittungar. Det er eg ikkje sikker på, og eg las dette som ein (litt dårleg) parodi på heile denne lærar-rating - greia. Då er det vel litt å overreagere? Dårleg humor, javisst, men heller ikkje meir enn det, slik eg les det ;-)

Arne Olav said...

Skjøner reaksjonen din, June, men den kviler på ein føresetnad om at vedkomande faktisk meiner at nokre elevar er obsternasige drittungar. Det er eg ikkje sikker på, og eg las dette som ein (litt dårleg) parodi på heile denne lærar-rating - greia. Då er det vel litt å overreagere? Dårleg humor, javisst, men heller ikkje meir enn det, slik eg les det ;-)

June Breivik said...

Jeg har ikke sagt at det nettstedet er greit eller ikke greit, Anne Karin. Det er en egen diskusjon, og den kan en godt ta. Vurdering av lærere er et komplekst tema. Men det jeg reagerer på er språkbruken i omtale av elever - synes du det er greit at lærere omtaler elever som drittunger? Synes du det er et forbilledlig debattnivå? Debatten om undeveisvurdering av lærere bør tas i mer saklige former, eller hva synes du?

June Breivik said...

Skjønner ditt standpunkt, Arne Olav. Og det er derfor jeg spør som jeg gjør, overreagerer jeg. For meg handler dette om tillit også. Jeg tror ikke alle synes om at yrkesgruppen de betror det mest verdifulle de har, sine barn, til, bruker slike ord om sine håpefulle. Jeg liker det ikke, ikke gjorde jeg det når jeg jobbet i skolen og ikke gjør jeg det nå.

Bjørn said...

Jeg støtter Arne Olav. Jeg synes det er over grensen å kalle egne elever for obsternasige drittunger, men ikke å bruke uttrykket generelt i en parodi på det elevene skriver om sine lærere. Poenget er jo nettopp å få fram hvordan verden kunne bli hvis alle skulle presentere sine synsinger om sine medmennesker på offentlige nettsteder, slik jeg ser det. Og slik sett fungerer utsagnet fint for meg.

Og så var det det med konteksten - på Twitter er det alltid vanskelig å vite om det er uttrykt innenfor en bestemt meningsutveksling.

Kjell Arild Welde said...

"Det offentlige rom" er det ingen som har rett til å definere. Nettet er ikke "Det offentlige rom". På nettet foregår både taler og fyllepreik.

June Breivik said...

Jeg ser hav du sier, Bjørn, og er enig i poenger om at synsinger om medmennesker på offentlige nettsteder ikke er bra. Folkeskikk og nettiquette har alle godt av. Personvern er en annen side av dette.

Ja, Kjell Arild, den dualiteten du påpeker er veldig viktig, og utrolig vanskelig å håndtere.

June Breivik said...

Bjørn: det du sier Twitter er et viktig poeng. Sosiale medier har mange fasetter.