Monday, September 24, 2012

Utdanning i fremtiden - om trender og utvikling.

Den 17. september holdt jeg åpningsforedraget på Norgesuniversitetets høstkonferanse i Tromsø.  Detter er lysarkene jeg brukte:Norgesuniversitetet kommer etterhvert også til å legge ut selve foredraget på video.

No comments: