Wednesday, September 19, 2012

Poeng for å blogge?

Jeg får spørsmålet fra skoleledere jeg prøver å få til å blogge om hvorfor skal de blogge. Jeg mener at dette er en kompetanse og en naturlig del av skolelederjobben. Det handler om å kommunisere ut til omverden, elever, foreldre, nærmiljø, og jeg mener arbeidsgiver burde oppfordre sine skoleledere til å være aktive og utadvendte på sosiale medier. Politimester i Vest-Finnmark Torbjørn Aas er aktiv på sosiale medier, og sier her noe om hvorfor han mener det er viktig for han som leder. Fremdeles er det mye skepsis til sosiale medier, men ting endrer seg. I denne artikkelen fra BT kan en lese om hvordan bedrifter gir poeng til sine ansatte for å være aktive på sosiale medier.

No comments: