Sunday, December 21, 2014

Inn i skyen

2014 har vært et hektisk år på mange måter.  Store interessante prosjekter har funnet sted på BI, MOOC-utvalget leverte sin rapport NOU 2014:5 MOOC til Norge , jeg har hold foredrag på konferanser i inn- og utland. Det som kanskje er en fellesnevner når jeg ser tilbake på dette året er hvordan skyen i økende grad dominerer vår interaksjon. På Microsoft sin Education Leaders Briefing i Brusseles i slutten av oktober var dette en av trendene som ble trukket frem, hvordan vi flytter stadig flere tjenester ut i skyen, og vil være uavhengig av hvilke plattformer og enheter vi bruker for å få tilgang til tjenestene i skyen.  På LeWeb i Paris i desember ble denne overgangen til skyen ytterligere understreket ved at de fleste som presenterte sine produkter der var virtuelle tjenester.  Det var få fysiske produkter og gadgets. Det var en del snakk om wearables og drones, men de også koblet sammen ulike funksjoner i skytjenester.