Monday, June 25, 2012

Connected Educator Month

Da er årets utgave av ISTE godt i gang.  I år samler konferansen mer enn 20 000 deltakere fra 62 nasjoner, et virkelig globalt arrangement. USAs Secretary of Education, Arne Duncan, ga en hilsen til deltakerne og fortalte samtidig om en initiativ fra det amerikanske Utdanningsdepartementet som de kalte Connected Educator Month. Målet er at alle lærere skal bruke nettet for å kommunisere og utvikle kunnskap og kompetanse. Initiativet viser et tydelig grep, interesse og engasjement for de muligheter og utfordringer som ligger i et utdanningslandskap i endring. Lurer på om vi får tilsvarende grep fra vårt hjemlige Kunnskapsdepartement?

Du kan lese mer om prosjektet her.

Friday, June 22, 2012

Disruptive Education 2012

Dagbladet skriver i dag om endringer som finner sted innen høyere utdanning ved at eliteuniversiteter gjør tilbudet sitt tilgjengelig gratis online. Dette er en tendens vi har sett en stund ved MITx, Stanford, Phoenix University og Harvard. Det er virkelig grunn til å sette fokus på hva som skjer innen utdanning generelt, men høyere utdanning spesielt. Universitetene slik vi kjenner dem bygger på en 3000 årig tradisjon, og har vist seg temmelig robust mot endring. Men som Clayton Christensen skrev i 2008 i Disrupting Class at  utdanning vil oppleve omveltninger som følge av den teknologiske utvikling og stadig flere vil lære gjennom ulike online løsninger. Kostandene ved å ta høyere utdanning de siste 20 årene har steget langt mer enn prisstigningen ellers i samfunnet, og utdanning spås å være en neste gjeldsboble som rammer, etter at nå boligboblen sprakk. Dette er det mange som er bekymret for tilstanden innen høyere utdanning. Johan Lehrer spør om College is worth it.  Forbes spør om Is it time for Technology to Disrupt Education? og When will the education Bubble Explode? Dette synes vi er interessant og spennende og vil ta opp disse problemstillingene på konferansen Disruptive Education 2012. Hva skjer innen høyere utdanning? Vil den miste sin relevans i sin nåværende form? Hvilke muligheter ser vi. Clayton Christensen vil holde innlegg hvor han peker på noen av disse problemstillingene.  Sett av datoen 12. og 13. november.  Stedet er Quality Expo Hotel, Fornebu.


Mer informasjon vil komme.

Se og Abelia om konferansen.