Thursday, November 24, 2011

We are already out of touch

Ny teknologi er teknologi som er oppfunnet etter at du er født.  Teknologi som kom før du ble født er usynlig. Hvor mange tenker i dag på elektrisk strøm som teknologi? Eller biler for den saks skyld?  Og ikke minst skrift, som i sin tid var en revolusjonerende teknologi.
Som alltid er ny teknologi skremmende og farlig, skrift var intet unntak i sin tid: Sokrates synes ikke det var noen innertier å lære studentene å lære å lese og skrive. Argumentene den gangen er så til de grader overførbare til mye av dagens retorikk rundt IKT og læring.

Det er alltid noen som fremmer dystopier som følge av at samfunnet endrer seg.  Neil Postman er en kjent eksponent for dette med bøkene "Vi morer oss til døde" og "Technopoly". Et annet mer nylig eksempel er boken "What is the internet doing to our brains" og "Is Google making us stupid?".  Noe som er "fryktelig skummelt og skadelig" er on-line spill. Det avler "dysfunksjonelle, avhengige, asosiale ungdommer", og det "verste" av dem er World of Warcraft. Når ungdom (eller andre) viser asosial atferd eller begår uhyrlige handlinger og de samtidig spiller disse spillene får spillene skylden. Vold og uhyrlige handlinger i skreven litteratur blir aldri gjenstand for samme behandling.

Sir Ken Robinson snakker om den epidemiske veksten i ADHD i den vestlige verden.  Hvordan våre barn lever i stimulirike omgivelser, mens vi medisinerer dem for at de skal sitte stille. Vi setter dem inn i stimulifattige klasserom, og synes det er et problem når disse barnas natur protesterer mot disse omgivelsene.

Skoledagen er blitt lengre, skolegang og institusjonaliserte omgivelser er blitt en stadig større del av barnas oppvekst. Når min sønn, som nå er passert 20, begynte på skolen var han 7 år, han gikk på skolen fire dager i uken (hadde 20 timers skoleuke fordelt på fire dager) Resten av tiden var relativt uorganisert.  Som den aktive krabat han var var han ute og klatret i trær, lekte med venner, måtte aktivisere seg selv. Han fikk tatt ut mye energi, og skaffet seg kinestetisk og motorisk erfaring.  Og sosial erfaring, for som gutter flest var det mye knuffing og lekeslossing, UTEN at det gikk over til ubehag for de involverte, disse guttene visste hvor grensen gikk.

Jeg er tilhenger av heldagssskolen, av mange ulike årsaker (og av barnehage og SFO). Men jeg er ikke nødvendigvis tilhenger av hva vi fyller den med. I dagens skole taper guttene sies det. Men jeg lurer på om ikke jenter taper og? Disse ADHD-guttene ville i tidligere samfunn vært ledere eller deres kroppslige uro ville på andre måter blitt verdsatt. Nå er det fokus på noen få, målbare kvalifikasjoner, fra tidlig alder: norsk og matematikk. Disiplin! Den ustrukturerte tiden, den kreative tiden er i ferd med å forsvinne fra barndommen. Vi lager aldersghettoer, og som en konsekvens taper generasjonslæring: i stedet for at yngre barn lærer av eldre barn, må lærerne ta denne rollen.

Men å se bakover har liten eller ingen hensikt.  Samfunnet endrer seg og ting var ikke nødvendigvis så mye bedre før. Kanskje tvert i mot. I denne TEDxKids talken forteller Gabe Zicherman at intelligensen til barn har økt betraktelig siden 1990. 1990?? Hvem er det?  Jo, det er the NetGen, the Digital natives. Dette er den generasjonen som har vokst opp on-line, som ikke kjenner en verden uten instant access og mobil kommunikasjon. Hva annet har disse barna gjort? De har spilt on-line spill: Sims, Harry Potter, Barbie, Play Station, xBox, og WoW.  Som Zicherman påpeker: dette krever mye av hjernen, og når hjernen stimuleres og utfordres vokser den, og derav øker intelligensen. Verdsettes dette av voksenverdenen og skolen? Vet vi å ivareta disse elevene i vårt skolesystem, eller fremmedgjør vi dem enda mer. Den mestring de opplever i spillverdenen gir det mestring i RL (Real Life) eller er det noe vi "demoniserer"? Barn er ikke dumme. De snapper raskt opp de voksnes holdninger og verdier.

John Medina sier at vi vet lite om læring, men det vi vet er at: Hjernen er strukturert for å løse problemer relatert til overlevelse utendørs under ustabile meterologiske forhold og gjøre dette i konstant bevegelse. Hva har dette med gaming å gjøre?

Tilbake til ADHD og ADD: gjør gaming barna våre "syke" eller er vår verden for treg for dem? For å nå toppen i WoW må en spiller være multitasker (noe som er et omstridt begrep).  De må kunne: chatte både verbalt/muntlig og via tekst simultant, samtidig som de styrer avataren sin, samtidig som de løser korttids oppgaver, men og har fokus på langtidsoppgaver.  Dette fokuset må de holde, samtidig som de må tåle å bli avbrutt av sine foreldre underveis.  Temmelig krevende. En annen ting er at de må forholde seg til et flerkulturelt univers i WoW, både fordi spillerne er fra hele verden, men og fordi avatarene tilhører ulike raser med ulike ferdigheter. Forskning viser at dette øker intelligensen. Det som er den sentrale faktor i denne prosessen er læring.  Videospill gir en eksponensiell vekst i læring.  En må hele tiden lære.

Da er en tilbake til dette ved den økte intelligensen, Flynn-effekten, som viser at siden 1990 har crystallized intelligens vært stabil eller fallende (spesielt i Norge og Danmark), mens fliud intelligens har økt, og øker i et økende tempo.

Denne generasjon G bruker videospill som sin primære underholdningskilde. Dette preger samfunnet, og vil i enda større grad prege samfunnet i fremtiden. Vil det og prege skolen og utdanningssystemet? Tør vi ta gaming inn i skolen?
15 comments:

Magne D. Antonsen said...

Bra blogg!

Det er Magne fra VG her. I dag har jeg valgt innlegget ditt som dagens anbefaling på Lesernes VG, du finner det nederst på forsiden til VG Nett!

Er det noen som har tips om gode blogger jeg bør anbefale så send meg en link på magne.antonsen [@] vg.no Vil du ha flere tips om gode blogger kan du følge Lesernes VG på http://www.facebook.com/lesernesvg og http://twitter.com/lesernesvg

Margareth said...

På anbefalingen i VG står det at barn "blir smartere av dataspill men får ADHD", er det det du egentlig mener i det du har skrevet her?

tjlit said...

Ingen får ADHD av å spille dataspill.Har to barn med denne diagnose så det kan jeg si med sikkerhet. Min gutt på 20 år som har ADHD har en IQ på 124 på enkelte tester, og har nok ligget der fra han var ganske liten.
Wow er ett spill som krever multitasking og en må kunne engelsk skriftlig og muntlig for å henge med i spillet,barn som har lese/skrivevansker kan forbedre sin muntlig og skriftlig engelsk. Jo det gjør barn smartere på en måte de lærer språk, taktikk og å komunisere med andre, men de kan og bli sosialt dummere fordi de glemmer verden utenfor. Så jeg tror barn bør få lov til å spille Wow/ikke voldige spill, men med måte. Barn i dag lærer nok mer via data,tv og film enn det vi gjorde når vi vokste opp, og jeg tror den norske skole må tilpasse seg denne utvikling.

Andy said...

Veldig bra skrevet og veid forhold til flere samfunnsperspektiver. Trist at VG klistrer den overskriften på bloggen, men det er ikke uvanlig for VG journalister å skumme gjennom ting og trekke en konklusjon. Feks at div dataspill fører til en uønsket atferd, som f.eks ABB, der det utgjør 1:12.000.000 som er for lite til å kunne trekke årsak-virkning konklusjon.

Men det du skriver om læring er meget interresant og ganske logisk selv for en steriotypisk vg journalist.
Folk som sitter å løser matte oppgaver 8 timer om dagen, blir som regel flink med matte oppgaver.
Folk som leser skjønnlitteratur 8 timer om dagen blir som regel flink på dette området.
Folk som spiller dataspill av problemløsning blir flinke til det.

Bra at du tok med den ekstreme multitasking man står ovenfor mtp spill. Man kan jo forestille seg å sitte og løse matteoppgaver, samtidig holde en muntlig samtale med noen, og skrive sms med noen andre samtidig.

Det er også blitt pekt ut tidligere at spill som feks wow består av mange tusen spillere i et samfunn der det er gitte normer for oppførsel. Skulle man gentatte ganger bryte med normen så får man fort et rykte på seg, og folk vil ta avstand fra deg.

Spillet er bygd opp på en slik måte at man må samarbeide med andre, ellers blir spillet en meget fattig opplevelse. Dette trener mange sosiale aspekter som i dag er veldig verdsatt i arbeidslivet; nemmelig teambuilding. Man lærer lederskap: felles målsetting, hvilke retningslinjer man skal sette for gruppen, hvilken tone man skal bruke i forskjellige situasjoner, hvilke tiltak som fungerer, og hva det forventes og kreves av deg som leder av gruppen. I motsetning til virkligheten har man ikke kontrakter eller lønnstrekk ol, dermed har man ingen direkte makt. Det blir bedre å sammenlikne med en frivillig organisasjon: prøver man å overkjøre noen, står man fort plutselig alene. Viser man ikke tiltaksevne og lederskap, hersker fort anarki i gruppen.

Det er trist at media gjør så lite for å belyse positive aspekter av dataspill, men heller følger flokken av gamlinger som fokuserer kun på alt negativt med nye ting. Nye ting kan være skummelt, men vi hadde fremdeles bodd i huler, om ingen hadde tenkt nytt.

Ellen said...

Veldig bra innlegg! Du traff virkelig hodet på spikeren, bare synd at VG greide å ødelegge førsteinntrykket med den overskriften de har gitt innlegget. "blir smartere av dataspill men får ADHD" gjorde at jeg reiste bust og ble forutinntatt, og leste innlegget ditt fordi jeg tok det som ren provokasjon. Skjerpings, VG....!

jeanette tranberg said...

Hei June - du skriver godt som vanlig :)
Nordahl Grieg videregående skole er på vei inn i Second Life Det er riktignok ikke et spill, men en virtuell verden som har mange aspekter fra spillverdenen, og man kan selvfølgelig lage spill der inne - samt delta i rollespill. Det blir spennende å se om de får noe ut av dette.

http://secondlife.com
https://www.facebook.com/pages/Nordahl-Grieg-videreg%C3%A5ende-skole/161007616388

Unknown said...

Takker for mange gode og interessante kommentarer her. Hyggelig dere leste blogginnlegget mitt og likte det :)

@Magne. Takk og Takk for anbefaling på VG Nett.

@Margareth og @Ellen: jeg ble selvsagt glad for anbefaling på VG Nett, men skal innrømme jeg var ambivalent, for om det så satt igjen var overskriften til VG hadde jeg jo skrevet en skivebom. Heldigvis ser jeg av det dere skriver at budskapet mitt kommer gjennom. Mitt poeng var jo på ingen måte at dataspill gir ADHD, som @tijlit helt riktig påpeker. Dataspill gir ikke ADHD, men for barn som er vant til krevende utfordringer og multitasking blir skolens regime lite utfordrende.
I stedet for å se på skolen og systemet plasseres "problemet" hos elevene. Skolen må utvikle seg på linje med samfunnet ellers.
@Andy påpeker poenger med WoW som jeg ikke har vært inne på, men som er veldig viktig, og kompetanser som er nødvendig i samfunnet i dag. Det er synd at vi lar enkeltindivder og enkelthendelser få definere noe som så mange mennesker holder på med. Det skyldes manglende kunnskap og fordommer.
@Jeanette: ja virtuelle verdener er jo en annen spennende arena med mange muligheter. Blir spennende med Nordahl Grieg. Kjekt med dem som vil og tør.

Noz said...
This comment has been removed by the author.
Noz said...

Snakk om forvrid tittel på vg.no

Men Flott innlegg uansett, har selv spilt WoW i mange år og merket spesielt at jeg var blitt bedre i engelsk en før jeg spilte videospill generelt og lærerne på skolen min følte seg meget imponert (spilte Wow ifra jeg var 12-13 år gammel, men spilte videospill generelt lenge før det).

(slettet den forrige kommentar ved et uhell)

Unknown said...

@Noz: Takk for hyggelig kommentar. Veldig kjekt å få tilbakemelding fra "målgruppen". Deres stemmer trengs i denne debatten. Det du sier er kjekt å lese, og understreker poengene. Klart det er noe annet å måtte kommunisere muntlig og skriftlig på engelsk til andre, og få et buskap gjennom, enn å levere inn en skolestil til læreren, som kommer tilbake med merknader en eller to uker senere.

Noz said...

Selfølgelig folk flest i chatter driter i om du skriver rett eller ikke, men føler at du blir tryggere, det gjør det liksom lettere og snakke på engelsk fordi du vet du kan det og ikke bare sier nei (som jeg har erfart mange gjør) og rett og slett nekter og snakke på engelsk. (i skolesammenheng ivertfall).

Men er jo selfølgelig noe annet og skrive en engelsk stil fordi det er andre forventninger til deg der men som sagt på en generell basis føler man (ivertfall jeg) at man blir bedre og mer selvsikker på at dette kan man jo og er ikke så vanskelig som man føler det egentlig er.

Anne Cathrine said...

Bra innlegg, det ble et eget blogginnlegg av min kommentar.Fikk visst ikke lov å lime inn lenke til bloggen i html, så da ble den sånn: http://gotaas.blogspot.com/#!/2011/11/elever-som-spiller.html

Unknown said...

@noz: det er gode poenger du har. Det viktigste er likevel at en bruker språket, blir fortrolig og frimodig, så kommer rettskriving etterhvert. Det ene utelukker ikke det andre :)

@Anne Cathrine: svarer her, men kommer til å lime svaret inn i din blogg når jeg kommer meg on-line på en pc.

Bra blogginnlegg.

Det er et veldig viktig aspekt du tar opp, dette med tidsbruk. Jeg har diskutert dette med min sønn flere ganger, og når han påpeker de neagtive sidene er det dette, samt at spill kan virke passiviserende i den forstand at det stenger for andre aktivteter. Men det er strengt tatt ikke spillets "feil". Dette handler om å ha kontroll på tidsbruken sin. Når et barn bruker timer på et spill er det negativt, men gi det samme barnet et musikkinstrument, og så skrytes det opp i skyene. Ta vårt sjakkess, Magnus Karlsen, han har nok tilbragt en del timer ved sjakkbrettet.

Det vi altfor ofte gjør er å kritisere noe vi ikke forstår. Vi lager en kløft mellom oss og de unge. Dersom vi tar på alvor deres spillglede, men og sier at livet må gi rom for andre aktiviteter tror jeg vi kommer lengre enn å bruke skremselspropaganda. De fleste ungdommer har kontroll på spillingen sin, men helt riktig ikke alle.

Unknown said...

Ser jeg er noe på etterskudd her - men må bare kommentere dette med WoW. Ja, det er nok et "voldelig" element i det - men volden er langt fra fokuset, og volden i WoW er helt uten blod og gørr. Videre så er innholdet så fjernt fra virkeligheten som det går, og det er lite av det som er overførtbart til den virkelige verden.

Videre så er det et moment som er glemt. Trening, taktikk, læring og pugging. Det vil være umulig å komme seg til de øverste nivåene uten å ha inngående kjennskap til de forskjellige bossene, og mange går dypt ned i matematikken bak mekanismene. Hvor mye må jeg unngå å bli truffet, hvor mye healing må til, hvor mye skade per sekund må jeg bruke på en "boss" - sammen med 5-10-25 andre spillere, som må fungere som et lag. Der hver spiller har en portefølje på 30-40 forskjellige spells/abilities som de må rotere optimalt for å komme seg igjennom hver boss. Dette er faktisk ganske teknisk vanskelig - og det at mange bruker tid på å lære seg dette, burde være interessant i seg selv for de som driver med utdanning. Viljen til å konsentrere seg og lære burde indikere det stikk motsatte av ADHD. Så hvordan lærer spillerne seg dette? Direkte kunnskapsoverføring mellom spillere, Youtubeinstruksjoner, tekst i blogger og nettsteder, og trening, trening, trening... en kan fort se veldig lett overførbare ting fra spillverdenen til utdanningen.

Det er greit å fokusere på tidsbruken til de unge, men det hadde også vært greit om foreldre og lærere virkelig satte seg inn i helheten av verden som barna lever i.

Som en start - ta en titt på denne Wowwiki-artikkelen, og legg merke til matematikken som brukes i spillet. Og dette er bare en bitteliten brøkdel av det som finnes: http://www.wowwiki.com/Armor

Unknown said...

@Frank Otto Olsen: Takk for kommetar og gode innspill. Det du sier om vold er jeg helt enig i. Det er altfor lett å lage seg fordommer mot det en ikke kjenner. Kompetansen spillere tilegner seg blir undervurdert. En annen ting er at ungdom som er vant til slike utfordrende læringsarenaer (og det er bra) vil nok kjede seg i et "tradisjonelt" klasserom. På samme måte som jeg selv kjeder meg når jeg ser på tv. Hjelper på å ha en laptop på fanget. Strikketøyet er byttet ut med ipad.
Jeg er helt enig med deg at foreldre og lærere bør sette seg mer inn i dette. Takk for lenke :)