Tuesday, November 22, 2011

Who Dares to Teach Must Never Cease to Learn

Dette sitatet fra John Cotton Dana fra 1912 bør være ledestjerne for alle som jobber med læring.  Å jobbe med læring er et stor ansvar og et stor privilegium.  Et annet uttrykk er at den som sier de er ferdig utlært er ikke utlært, men ferdig. Når en dame på 66 år får prisen som årets nettlærer for innovativ bruk av IKT for lese- og skriveopplæring av 6-åringer globalt sier det seg selv at læring og utvikling ikke handler om alder, men innstilling. Med en aldrende befolkning har vi ikke råd til å avskrive deler av arbeidsstyrken som utgått på dato. Det er misbruk av evner og ressurser. Et annet argument som provoserer meg er at "jeg/vedkommende skal snart gå av med pensjon".  Ja, og så?  Vedkommende er ikke avgått, er de?  Kan en i en bank si at vel, siden du "bare" skal jobbe i 5 år til kan dine kunder bruke manuell behandling, mens alle andre er digitale?  Hva med elevene til denne læreren? De går bare EN gang i det aktuelle årstrinnet: 1. klasse, 2. klasse, 5. klasse, og så videre. Skal de "straffes" fordi deres lærer er "ferdig" med sin læring? Tenk om disse elevene har mange slike lærere hvilke hull vi de da få i sin utdanning? Er vi så lite ambisiøse på egne og våre elevers vegne at vi tillater at enkelte lærere pensjonerer seg før de er pensjonister?  Enkelte lærere sier at inntreden av IKT har ødelagt lærerhverdagen deres og at de derfor vurderer å gi seg som lærer. Ja, gjør det!  Med den innstilling har du lite i skolen å gjøre. Du var kanskje en kjempeflink lærer en gang, men om du ikke utvikler deg i tråd med det som skjer ellers i samfunnet må du ta konsekvensen. En lærergjerning er for viktig til at vi kan tillate annet.

Videre:  har du rett til å melde deg ut av det lærende fellesskapet ved skolen din? Om du gjør noe som er bra i din undervisning, har du da rett til ikke å dele det med dine kollegaer? Har du rett til ikke å ta ansvar for den kollektive læring ved din skole? Har du rett til å si dette gjør lærer X, jeg styrer med mitt? Kan du si jeg gjør som jeg alltid har gjort, det fungerer for meg?

No comments: