Monday, August 31, 2009

Wednesday, August 26, 2009

The Candle Problem

Daniel Pink har her et interessant foredrag om the power of incentives, carrots and sticks i næringslivssammenheng.  Han holder et 20 minutters foredrag om hvorfor eksterne incentiver som f.eks økonomisk belønning ikke får folk til å være mer kreative, finne bedre løsninger og yte mer.  I følge Pink er dette en av de sikreste kunnskapene vi har, og den mest oversette.

Jeg kan ikke dy meg til å overføre dette til skolen.  Vi sliter med å motivere elevene for læring ved carrots and sticks, som bla karakterer. Kan det ha noe av den samme effekten, hvertfall for en del elevgrupper?

 

Tuesday, August 18, 2009

SFO og skolefaglige prestasjoner

I dag referer NRK til en undersøkelse som viser at barn som har gått i SFO gjør det bedre på skolen enn barn som ikke har gått i SFO.  Siden disse barna, som nå går i 9. klasse, gikk i SFO har skoledagen blitt utvidet med flere timer, for å gi elevene flere fag, slik at de skal bli flinkere elever. Hva om hemmeligheten ligger i akkurat det faktum at elevene er på SFO deler av skoletiden, uten fokus på fag, men sammen på tvers av klasser og klassetrinn, opplever en skole med fellesskap, lek, omsorg, alternative aktiviteter – uten fagpress.  Vi vet alle at dette er viktige faktorer i barns oppvekst og kognitive utvikling, som igjen har betydning for faglige prestasjoner. Dette voldsomme fokuset på fag og disiplin, kan det tenkes at det har stikk motsatt effekt?  Fremmer fagvansker og atferdsproblemer?  Når vi kan lese at hver fjerde nordmann har mattevegring (6 av 10 universitetsstudenter) og at den er størst hos dem under 30, da må vi stoppe opp og spørre oss noen ekle spørsmål.  Vi holder fagfanen høyt, og går ned med flagget til topps.  Hva om vi snudde litt på problemstillingen?  I stedet for å spørre om: hva skal vi gjøre med lille Per og Lise for at de skal få til matematikken, burde vi spørre: hva skal vi gjøre med matematikken for at Per og Lise skal få den til?  Er eleven til for faget eller er faget til for eleven?

Når 30% av elevene ikke fullfører videregående har vi en systemkrise (et eksempel hvor store de sosiale kostnadene ved manglende videregående skolegang er, kan man lese i denne artikkelen fra England).  Vi har et system som ble utviklet når 16% av elevene tok videregående opplæring, og systemet har ikke tatt inn over seg at elevmassen har fundamtalt endret seg.  Når noe ikke fungerer i skolen er det elevenes feil- kan ikke oppføre seg, foreldrenes feil- engasjerer seg ikke, politikernes feil- for mye byråkrati i skolen, lærernes feil- for dårlige, kort sagt alle andre sin feil. Skoleverket burde ta en skikkelig systemgjennomgang. Siden skolen slik vi kjenner den ble utviklet har samfunnet, elevene og kravene endret seg .

Skolen skal levere et nytt produkt – kunnskap og kompetanse for informasjonssamfunnet, blant annet kravet om digital kompetanse

Gamle produkter skal leveres i ny innpakning – en pedagogikk tilpasset blant annet digitale verktøys inntreden i skolen

Produktene skal ha ny leveringsform - ta i bruk verktøy som er i daglig bruk utenfor skolen, digitale verktøy

Alle kundene er nye – videregående skole  er gått fra å være et elitefenomen til et massefenomen, på alle trinn har vi flerkulturelle elever, digitalt innfødte, globalisering er og en realitet

Skolen må nok endres, muligens til det ugjennkjennelige.

Wednesday, August 12, 2009

21 Century Literacies

Howard Rheingold, forfatter av Smart Mobs, holder her et interessant foredrag om 21 Century Literacies.  Han lister flere viktige kompetanser:

1. hvordan stille spørsmål, og  hvordan vet du at det svaret du får er riktig?

2. fokusert oppmerksomhet

3. kritisk tenkning

4. deltakelse

5. organisere/koordinere samhandling/samarbeid

6. personlige læringsnettverk

7. sortere hva som er viktig

Skolemat

Nå er valgkampen i gang og vi skolemat er igjen et tema. Debatten bringes, etter mitt syn, ut av fokus når epler settes opp mot lærere, som om dette er to likeverdige og utbyttbare størrelser.  Mantraet læreren er viktigst hamres inn.  Jeg skal ikke protestere mot at læreren er viktig, men selv den beste lærer kan ikke heve seg over elementære fysiologiske behov.  Maslow’s behovshierarki sier noe om hvilke elementære behov som må dekkes og i hvilken rekkefølge og behovet for mat kommer før læring.  Dette er lett å glemme i et land som kun kjenner sult som en abstrakt størrelse. For at en elev skal kunne ta til seg læring må en del elementærbehov være dekket, derom hersker det ingen tvil, og forsåvidt ingen uenighet.  Men hvordan oppnå dette? De som argumenterer mot skolemat snakker som om alle barn i Norge kommer fra velfungerende hjem, hvor de har fått sine timers søvn i en god seng, stått opp til en harmonisk morgen hvor mor eller far har laget frokost og smurt en velsmakende, ernæringsriktig sammensatt matpakke.  Når de kommer hjem fra skolen er der laget middag som spises i ro og fred i heimen, og så er det leksetid, med opplagte foreldre som hjelper podene med leksene. Etter diverse sunne, fysiske aktiviteter samles familien rundt kveldsbordet, før poden legger seg og får sin skjønnhetssøvn.  For noen barn er dette hverdagen, men for de aller fleste ser hverdagen ikke slik ut.

Vi har barn som må stå opp kl. halv 7 for bussen til skolen går kl. 7 og skolen starter kl. 8.  Hvor mange barn er sulten kl halv 7?  Når de kommer hjem i halv firetiden er mor og/eller far fremdelses på arbeid, klokken nærmer seg gjerne 6 før de kommer hjem, trøtt.  Da er poden fullt opptatt med andre aktiviteter. OG dette er en godtfungerende familie.  Hva med alle de dysfunksjonelle familiene, som ikke klarer å følge opp barna sine?  En famile trenger dessuten ikke være videre dysfunksjonell for å bli fanget i tidsklemmen.

I en ideell verden har alle barna det som i det første eksemplet, men verden er ikke ideell, og vi må lage en politikk for verden slik den faktisk er, ikke hvordan vi vil at den skal være.

Det blir for dyrt sier du? Ja, for skolebygg og lærere koster.  For noen år siden var jeg på en studietur til Ungarn, et fattig land.  De hadde ikke penger til lærerlønninger, byggene forfalt, læremidler var og en utfordring, – men mat fikk ungene.  Rektor sa at de var hvertfall ikke så fattige at de ikke hadde råd til å fø ungene sine.

Jeg har og vært hos broderfolket og sett de flotte kantinene de har på skolene der.  De sosialpedagogiske effektene av å sette seg ned rundt et varmt, sunt måtid sammen hver dag skal ikke undervurderes. Min datter har gått på SFO, og der fikk de varm mat når de kom kl. 12.  Ofte var dette tomatsuppe med makaroni. En vinterdag, etter at hun var sluttet på SFO, det var skolefri, vi var hjemme og laget tomatsuppe med makaroni midt på dagen. Hun fikk fashback og sa: “mamma, det var egentlig veldig kjekt å gå på SFO”, for da husket hun tomasuppestundene på skolens SFO, hvor de samlet seg rund bordet. Der er noen andre verdier knyttet til varm skolemat enn kun å bli mett, selvom det selvfølgelig er viktigst.

Til syvende og sist er dette et verdivalg og ikke et økonomisk spørsmål.  I debatten om skolemat bør en ta med i betaktning at ungene tilbringer mange flere timer på skolen i dag enn i Oslo-frokostens dager.

Tuesday, August 11, 2009

Social Media Revolution

I dag  ble jeg oppringt av en journalist som hadde noen spørsmål om pc’er og læremidler. Ett av spørsmålene jeg fikk var om vi har problemer med bruk av sosiale medier i skolen. Hva skal jeg svare på det spørsmålet? Problemer?  Ja, noen lærere, og elever, vil se det slik, andre ikke.  Problemet kan og snus på hodet, er det et problem at sosiale medier ikke brukes i skolen? Ja, jeg er klar over argumentet om at det brukes til ikke-skole relatert aktivitet, men hva om dette skolerelatert aktivitet er for snevert definert.  Hva om vi utelukker viktige læringsarenaer, viktige kompetanser, sentral kunnskap ved å begrense vårt kunnskaps- og læringssyn.  Journalisten spurte om de digitale læremidlene var gode nok?  Hva er godt nok?  Når en lærer eller elev er godt tilfreds, mens en annen ikke synes læremiddelet er brukbart, hvem har da rett?

To amerikanske studier sier noe om dette.  Den ene sier at mange elever ønsker tilbud om online læringsmuligheter, men skolene sliter med å tilby det.  Den andre viser at studenter som tar hele eller deler av studiet online gjør det, i snitt, bedre enn dem som følger tradisjonell ansikt til ansikt undervisning, og at det beste er en kombinasjon av de to.

Til slutt, bare fordi det er digitalt, betyr ikke at det nødvendigvis er bra (eller dårlig for den saks skyld), like lite som det at noe befinner seg mellom to permer er det samme som at det er høy kvalitet. Både digitale læremidler og tradisjonelle læremidler har ulik kvalitet, og hvor bra det er avhenger av bruken og brukeren.

 

Monday, August 3, 2009

Dannelsesbegreper i endring

I magasinet Wired fant jeg under overskriften

How to Behave: New Rules for Highly Evolved Humans

denne guiden over hvordan dannete mennesker opptrer i vårt gjennomdigitaliserte samfunn.

Wait Before Revealing TV Spoilers

If Your Call Drops, Call Back

Don't Google-Stalk Before a First Date

Ask a Basterd: Am I a Jerk if I Dump Our Sucky Rock Band Bassist?

Don't Blog or Tweet Anything With More Than Half a Million Hits

Delete Unwanted Posts From Your Facebook Wall

Meet Online Friends in the Real World

Ask a Basterd: Should I Ask My World Of Warcraft Wife if She's Really a Dude?

Texting in the Company of Others Is OK

If You Can't Buy It Online, Feel Free to BitTorrent

Never Broadcast Your Relationship Status

Don't Lie With Your Facebook Photo

Seek Out Your Coworkers on Facebook

Leave Your Wi-Fi Open

Know What Makes a Good Viral Video

Ask a Basterd: Is It OK to Look at Porn at Work?

Balance Your Media Diet

Remember, Online Conversations Are Not All About You

Use a Plausible Excuse When You Call In Sick

Ask a Basterd: Can I Post My Wife's Butt on Twitter Without Asking?

Be Mindful of Your Personal Space

There's No Such Thing as Too Many Friends

You Can Reinvent Yourself Online

Ask a Basterd: If I Exaggerate My Salary on Online Dating Profile, Should I Fess Up?

Friend Your Boss But Not Your Boss's Boss

Ignore Your Ex on Facebook

Ditch the Headset

Choose the Right Ringtone

Ask a Basterd: Can I Talk on the Phone While Taking a Whiz?

Don't Hesitate to Haggle on Craigslist

Don't Work All the Time — You'll Live to Regret It

Never Unfollow Someone Just Because They Unfollowed You

Holsters: A Style Guide

Ask a Basterd: Can I Answer My Cell at a Movie if It Seems Urgent?

Rule Torrent:

 • Never post a picture of yourself shirtless in your dating profile (men only).  >>>
 • When returning a Zipcar, turn off the radio.  >>>
 • Hide your porn downloads in a folder named March Madness '03.  >>>
 • Create a Facebook account for your grandmother—but don't create one for your dog.  >>>
 • CC'ing your boss after hours does not impress him.  >>>
 • Don't send out a follow-up email apologizing for a typo in a previous email.  >>>
 • For marital peace, keep separate Netflix queues.  >>>
 • Tidy your room before recording a vlog.  >>>
 • Rotate your photos before you upload them.  >>>
 • Don't quote Monty Python and the Holy Grail at a funeral. Stick to Life of Brian.  >>>
 • Acceptable: WTF?, LMAO. Unacceptable: effing, A-hole, byatch.  >>>
 • Never end an email with "take it sleazy."  >>>
 • Tag Flickr photos freely—there's no such thing as too many tags.  >>>
 • Turn off "Sent from my iPhone" email signatures.  >>>
 • Back up your hard drive. Right now.  >>>
 • Invite friends to new Facebook apps as often as you like.  >>>
 • Eat at your friend's restaurant—or read his book or listen to her music—before you post a review.  >>>
 • Things that are OK to do in an elevator: Stand there; have sex with Steven Tyler (ladies only).  >>>
 • Keep music mixes for friends to 60 minutes or less.  >>>
 • Ask for free tech support only from immediate family or significant others.  >>>
 • Photoshop your pictures as much as you want, but remember: Your real friends know what you look like.  >>>
 • Never read the manual first.  >>>
 • Avoid looking at other people's screens.  >>>
 • Don't waterboard terror suspects.  >>>
 • Nobody cares how good your uncompressed audio files are.  >>>
 • List your high school on Facebook, not on LinkedIn.  >>>
 • Upload videos, don't email them.  >>>
 • Never go dirty Larping.  >>>
 • Hide your speaker wires.  >>>
 • FWIW, don't use chat slang if you don't know what it means.  >>>
 • Free T-shirts are for the gym and sleeping—not work.  >>>
 • Cartoon profile pics went out with rickrolling.  >>>
 • Give credit when repeating tweets and blog posts.  >>>
 • Need an insult to use on Xbox Live? Try "boogergina."  >>>
 • Don't solder on the couch.  >>>
 • Fleece and company logos don't mix.  >>>
 • It's OK to make fun of furries only if ... oh, never mind. It's always OK to make fun of furries.  >>>
 • Kill your zombie brother. He's not your brother. He's a zombie.  >>>