Monday, August 31, 2009

Chris Anderson - Free

Jeg har tidligere omtalt Chris Andersons siste bok – Free.  Her er et foredrag hvor han snakker om filosofien i boken.  Nye teknologier utfordrer gamle vedtatte økonomiske teorier. Verdt å se om du ikke vil lese boken.

No comments: