Wednesday, July 8, 2009

Free

imageChris Anderson, forfatter av The Long Tail, kommer i disse dager ut med en ny bok, Free. Der diskuterer han hvordan gratis-prinsippet generer inntekter innenfor ulike sektorer.  Han utfordrer en del etablerte økonomiske prinsipper, og boken er omdiskutert allerede før den kom ut. I tråd med egen filosofi er boken tilgjengelig online, gratis.  En kan velge mellom en audiobok eller en “trykt” utgave.

 

FREE (full book) by Chris Anderson

No comments: