Sunday, July 26, 2009

Disruptive Innovation

På bloggen MondayDots prøver Jeff Monday å forklare Clayton Christens teorier om disruptive innovasjoner på en enkel måte. Christensens teorier gjelder ikke bare næringslivet, men og skoleverket.  I boken Disrupting Class, som jeg har omtalt tidligere, peker han på noen av utfordringene skoleverket står overfor.  Kanskje denne kan være nyttig for skolen og og ikke bare næringslivet?

 

No comments: