Thursday, July 2, 2009

Hvordan søke på Twitter?

For de som ikke helt har fått med seg hvordan Twitter kan være et nyttig søkeverktøy kan kanskje denne videoen fra CommonCraft være opplysende.

No comments: