Tuesday, October 14, 2008

IKT i lærerutdanningen

Er invitert av lærerutdanningen ved Universitetet i Bergen til å diskutere "utfordringer ved bruk av IKT i dagens skole og hvordan det er å være lærer i et klasserom der alle elevene sitter bak sin individuelle laptop". Det blir spennende å møte dette foraet for å se hva de tenker om IKT og læring. Har du et monolittisk skolestruktur, med tradisjonelt kunnskapssyn og lærer/elevrolle, samt Kristin Clemmets ett-talls tyrani (en klasse, en lærer, ett fag, en time) er våre dagers laptoper et fremmedelement, og det er ikke rart at lærere ( og elever) blir fustrert i slikt regime. Desverre viser en ny undersøkelse fra ITU at lærerutdanningen bruker IKT til "gammeldags undervisning" Og vi som setter vår lit til de nyutdannete lærerne. Våre bakhodemodeller og mentale kart blir godt preget i oss og er ikke enkle å endre. Kommer endring innenfra eller blir det som Calyton Christensen sier i sin nye bok, "Disrupting class", at de teknologiske endringene kommer utenfra og velter skolesystemet slik vi kjenner det. Slik teknologi har revolusjonert musikk og fotografibransjen?

2 comments:

Arne said...

Boka til Christensen er interessant. Den står på pensumlisten når over 100 skoleledere fra Rogaland skal på skolebenken siste uke av oktober. Hva skal de lære? Skoleutvikling i det digitale nettsamfunnet står på planen, et oppdatert opplegg som over 200 ledere i Hordaland gikk gjennom for snart 2 år siden. Så de andre kommer etter ....
Det er bra du er blitt blogger June.
Hilsen fra Arne

June said...

Jeg må vel kaste meg ut i verden jeg og :-)
Det står mye interessant i Christensens bok.
Spennende med opplegget i Rogaland. Lykke til