Tuesday, October 14, 2008

Sikkerhet på nett

I Dagsavisen http://www.dagsavisen.no/innenriks/article374441.ece i dag tar de opp en viktig problemstilling for oss som jobber med Digital skole. Hvilke råd skal vi gi de unge, hva er digital dannelse? Hvordan skal en opptre i det digitale nettsamfunnet? Gjelder det de samme sosiale koder på nett som i den "fysiske verden"? Før telefonen sin inntreden i det sosiale liv var det uhørt å snakke til noen uten å være introdusert først. Folk fikk kurs og måtte lære å kommunisere pr. telefon da det fullstendig brøt med etablerte konvensjoner. Hordland fylkeskommune har nettvettregler og lærerne har et sterkt ønske om å kunne overåke elevenes nettbruk. Klarer vi å forholde oss til denne nye verden?

No comments: