Tuesday, October 14, 2008

Fremdeles opptatt av nettvett og sikkerhet på nett.

Dette temaet blir en jo ikke ferdig med sånn uten videre. På Digital natives sin hjemmesider diskuterer de om "privacy tools" er nok til å beskytte de digitalt infødte i cyberspace, og hvordan de opplever det offentlige rom som "privat". For oss i skolen er dette kjempeviktig, hvilke konsekvenser har det for oss å sende elevene ut "i verden", og enda viktigere hva er de potensielle konsekvensene/risikoene om vi ikke gjør det??

No comments: