Friday, October 17, 2008

Sosial web og læring, ITU 16. oktober 2008Torsdag 16. oktober var det en konferanse på Blindern i regi av ITU om sosial web og læring. Jeg sto opp midt på natten (halv fem) for å nå et tidlig fly slik at jeg skulle nå åpningen. Men akk, transportmidlene var ikke på min side. Flyet var 1 time forsinket og t-banen i Oslo hadde forsinkelser. Så jeg kom , desverre, et kvarter inn i kunnskapsministerens tale. Det jeg hørte var forøvrig uventet bra. Han viste til Sandvika vgs og et bloggprosjekt de har der, samt siterte Ingunn Kjøl Viig, om at vi ikke kan forvente at elevene skal bruke nettsamfunn om vi ikke bruker dem selv. Jeg er helt enig.

Når det gjelder bruk av nettsamfunn: Som sagt, kom jeg heseblesende inn på konferansen, brukte litt tid på å komme meg på nett. Hva var det første jeg gjorde når jeg endelig var online - logget på Facebook og Twitter. Facebook, fordi jeg måtte "snakke" med min sønn som studerer på Bali, og Twitter, fordi det er som å diskutere konferansen med sidemannen, uten at en forstyrrer dem rundt seg. I tillegg når en jo langt flere enn sidemannen å diskutere med :-) Så på en konferanse om sosial web ble definitivt sosial web brukt.

Morten Søby - sosial web og læring
Etter ministeren var det Morten Søby fra ITU, som snakket om at Internetts gener er delingskultur, og de må tas vare på. Han stilte spørsmå om nåværende generasjon av beslutningstakere tok høyde for en flat verden ( Thomas Friedmans bok "The World is Flat" er å anbefale). I skolen er det to ytterpunkter: de som utnytter læringspotensialet i sosial web og de som stenger sosial web ute og vil lage murer. I følge Sørby (og jeg er helt enig) er den siste ikke noen farbar vei. Elevene forventer en kontinuitet i sin IKT bruk, og den må være i tråd med kompetansemålene i læreplanen. Det må bygges en bro fra verden utenfor til de enkelte fag. Og ikke minst - elevene forventer programmer med læringseffekt.

Det som er veldig bekymringsfullt er at ITU har avdekket at lærerutdanningen utdanner lærere som ikke er kjent med Kunnskapsløftet og IKT slik det er nedfelt i læreplanen. "Alle" sier at dette med digitale verktøy i skolen skal bli så mye bedre bare vi får inn yngre lærere, men når de som kommer ut ikke har erfaring, trygghet eller kompetanse, blir det jo ikke mye endring.

Sørby konkluderte med at vi må ha en skole som ikke oppmuntrer til passiv bruk av Internett, og at vi må ha åpne, ikke lukkete systemer. (Lurer på hvordan læringsplatformer passer inn i dette bildet)

Danah Boyd: Taken out of context: American Teen Society in the Networked Publics
Den nestemann/kvinne ut var et fyrverkeri fra USA, Danah Boyd. Hun snakket om hva som skjer med de unge som er så fortrolige med nettsamfunn. Boyd snakket litt om nettsamfunnenes utvikling, veldig interessant. Hvordan ulike grupper bruker nettsamfunn. Hun var inne på dette med kontroll og overvåkning og understreket at TILLIT er det som er viktig.

Et annet punkt som jeg synes er viktig, og som ikke bare gjelder for USA, men og for Norge, er det alderssegregerte samfunnet vi lever i. I tidligere samfunn så de yngre på de eldre og lærte sosiale koder og atferd gjennom å observere hva de andre gjorde. Når de unge stort sett omgås jevnaldrene får vi liten læringsoverføring generasjonene i mellom. Dette kan vi jo se i norske skolegårder - de lekene vi lærte gjennom å leke med eldre lever, må jo lærere lære elever i dag, og da fenger det liksom ikke like mye.
Den sosiale webben fungerer som en slik sosialiseringsarena for mange unge, men det er sosialisering som er forskjellig fra den de voksne overleverer, og utenfor deres kontroll.

Vikekke Løvstad og Magnus Horntvedt snakket om nye nettfenomener.
96% av alle 16-19 åringer bruker Internett daglig, og 99% av 16-19 åringer har tilgang til Internett. 8 av 10 ungdommer bruker Facebook daglig, 8 av 10 i løpet av en uke.
De unge er innovatører og bruker disse mediene på nye og uventete måter. De lurte på om denne nettbruken hadde et læringspotensial eller om det ga "overload".
Petter Branzegg lurte på hvilken nettbruker er du?
Han fortalte at 20% av den norske befolkning mellom 15 og 75 er inne på Facebook hver dag. 53% i samme aldersgruppe er medlem av nettsamfunn. Branzegg understreket at vi ikke måtte være anonyme på nett, vi må være den vi er. Anonymitet kan gi negative bieffekter som f.eks. mobbing. Han sa vi må vurdere de tullete nettvettreglene for å få skikkelig digital kompetanse. Det har jeg skrevet en del om tidligere, så det kommer jeg ikke mer inn på her, men Østein Johannessen har kommentert det i sin blogg.

Videre snakket han om ulike typer nettbrukere; hadde flere typologier, men en av dem var: tourists, minglers, devotees og insiders. Hvilken type nettsamfunnsbruker er du??

Andreas Lund snakket om når elever, lærere og forskere utvikler nye praksiser gjennom nye teknologier. Teknologi for lærerinvolvering og kunnskapsdeling.

Kollektiv kognisjon:
Andreas Lund påpekte at "If you're the brightes person in the room you're in trouble" ( Daniel Pink skriver om noe av det samme). Poenget til Andreas Lund er at vi ikke leter etter kunnskap mellom ørene, men mellom hodene. Han viste til et forskerteam som skulle løse DNA gåten. I den gruppen var det en veldig intelligent dame, som trakk seg unna for å jobbe alene. De mindre glupe forskerne fortsatte å jobbe i team, løste gåten og fikk Nobelprisen. ( en veldig bra bok på dette emnet er : The wisdom of Crowds av James Surowiecki)
Lund stilte noen spørsmål:
I hvilken grad kan kollektiv kognisjon håndtere komplekse problemer? Hvordan kan slike prosesser styrkes? Hvilken rolle spiller teknologi? Under hvilke betingelser virker de befordrende? Hvorfor er ikke kollektiv kognisjon et anliggende i utdanningssystemet? Til det siste: Ja, hvorfor er det ikke det?
Lund fremhevet WIKI som et svar på behovet for kollektiv kunnskapsproduksjon.

Den siste foreleseren var Neil Selwyn.
Han starte med å kalle kunnskapsministeren for karismatisk.................
Han fortsatte med å snakke om hva kan sosial web brukes til i utdanning og hva kan det ikke brukes til. Selwyn mente det var vanskelig å oversette potensialet for læring på den sosiale webben til praksis. Vi må ikke bli "carried away". Vi på denne konferansen lever i en "teknologi boble" - ikke alle elever er "digital natives" (anbefaler bloggen digital natives). Han understreket at læreren var viktig, en nøkkelrolle, for at den sosiale weben skal brukes til læring.
Han konkluderte med at det som trengs er ikke "deschooling", men "reschooling". Der må en endring i lærerrollen, utdanningsinstitusjonene, vurdering og pensum. Det er liten vits å holde på med sosiale nettverk og annet hvis det ikke er relevant for pensum og evelueringen/eksamen. Et veldig viktig poeng. Håper utdanningsmyndighetene tar det inn over seg. Eksamen må endres.


Generelt en god konferanse.

4 comments:

Albertine Aaberge said...

Tusen takk for super oversikt! Albertine

Anonymous said...

Her var det mye interessant. Veldig mye. Og en del av det må vi både ta tak i i skolen og ta inn over oss.

June said...

til albertine og kjemikeren:
Takk :-)

Guttorm Hveem said...

Ingunn har lagt ut to postar med referat her, mitt eige mellombelse ligg her