Tuesday, October 14, 2008

Sikkerhet på nett.

Dette eksempelet http://digital.no.msn.com/article.aspx?cp-documentid=10110067 viser med all tydelighet hvor viktig det er å lære opp elevene å håndtere cyberspace. Hvordan finne balansen mellom å være en "offentlig" person og samtidig bevare kontroll over sitt eget liv og den informasjonen som ligger ute. sel opplever jeg stadig at obskure brukere "følger" meg på Twitter. Når jeg går inn og sjekker hvem de er ser jeg at de er suspended på grunn av mistenkelig aktivitet. Hvem er disse og hvorfor holder de på slik?

No comments: