Tuesday, October 14, 2008

Personvern - lærervern?

I fylket har vi elevundersøkelsen, som skal gi skolene en tilbakemelding fra elevene på skolen og lærerne. Dette har sine sider, men er nå vedtatt. Gikk mange runder på den. Hva da når det oppstår nettsteder hvor lærerne rates? I USA har de dette systemet på nettstedet Ratemyteachers.com Her kan en søke opp en lærer og gi rating, og en kan se ratingen til lærerne ved den enkelte skole. I Norge har vi lover som stopper dette, men hva om serveren ligger i et annet land? Hva betyr det for skolen, læreryrket, elev-lærerrolle? Hva betyr dette i USA ?

4 comments:

Anonymous said...

Jeg er i utgangspunktet veldig FOR en evaluering av både lærere og skole/administrasjon, for det kan gi en verdifull tilbakemelding om den opplæringen elevene tross alt bruker en stor del av livet sitt på. Men det er fryktelig vanskelig å få en slik evaluering til å bli både seriøs og meningsfylt. Men mange lærere synes visst det er farlig å bli vurdert i arbeidet sitt, slik jeg oppfatter det er det noe som henger igjen fra den gangen lærerjobben var en ensom og suveren jobb. Det er den ikke lenger, men ikke alle har tatt det inn over seg.

Snu litt på det: hvorfor skal lærere være beskyttet mot mer eller mindre usaklig meningsytring på nett når ingen andre er det?

June said...

til kjemikeren:
Det er nok veldig mange utenfor skoleverket som er helt enig med deg. Innenfor skoleverket er dette, som vi begge vet, mer kontroversielt.
Skoleverket går gjennom mange og fundamentale endringer, som en konsekvens av at samfunnet endrer seg. Dette opplever mange lærere som vanskelig og skremmende (heldigvis er det mange som tar utfordringen). At noen skal mene noe om dem og jobben deres er spesielt vanskelig. Jeg diskuterte dette med en kollega en dag og hun sa at dette er jo ikke nytt. Det har vi jo gjort hele tiden. Når barna våre får en ny lærer scannes nærmiljøet for informasjon om denne læreren. Men det er helt klart noe annet enn når det ligge på nett.
Jeg tror ikke vi kommer utenom. Det som er viktig er at vi utvikler strategier for å håndtere dette. Det nytter hvertfall ikke late som det ikke finnes.

marit_ane said...

Takk for flott blogg forresten.

Jeg gikk inn og sjekket "min" high school i USA, og resultatene for de lærerne jeg hadde der stemte godt med min opplevelse av de lærerne.

Jeg tror studentene/elevene, foreldre og miljøet veit hvem som er bra lærere og hvem som ikke er det. Og det blir snakket om, kanskje til alle uten om læreren selv.

Om det blir et fokus på å få fram de gode lærerne kan det være positivt. Og kanskje det er positivt å gi tilbakemelding også til de som absolutt ikke burde vært lærere i utgangspunktet.

June said...

@marit_ane: Artig å høre at du gikk inn og så på dine egne lærere. I et samfunn som blir stadig mer transparent kan nok ikke skolen, som har en så sentral plass i de flestes liv, unngå dette. Målet må jo være, som du selv påpeker, å bidra til en positiv utvikling, og ikke henge ut enkeltlærere.