Monday, October 20, 2008

grown up digital

Jeg har akkurat bestilt en ny bok på Amazoon: Grown up digital av Don Tapscott. Vi hører hele tiden at de unge er digital natives, mens vi voksne er digital immigrants, samtidig som flere av oss opplever oss mer digitalt kompetente enn mange av elevene. Hvor dekkende er egentlig disse begrepene? I det lille jeg kan lese av boken på Amazoon er Tapscott inne på hva som er forskjellen på oss og dem. Får meg til å tenke på en diskusjon jeg hadde for mange år siden med en innvandrer om hvem av oss som snakket best norsk. Han mente at han snakket bedre norsk enn meg for han snakket korrekt/perfekt norsk, mens jeg fusket i faget (hadde bla. gramatiske feil - en jente). Dessuten hadde han et hovedfag i norsk og kunne mye om det norske språket, men jeg hadde mye mindre kompetanse i mitt eget språk, da jeg bare gikk på gymnaset. Han kunne alså være min lærer i norsk (hvilket han ikke var). Hvem som helst som hørte oss, kunne lett plukke denne "perfekte norsken" som ikke innfødt (selvom han snakket tilnærmet perfekt norsk), så det var ikke tvil om hvem av oss som var native og hvem som var immigrant.

Dette er noe av Tapscotts poeng, så langt jeg kan se det: selvom vi voksne er aldri så digitalt kompetente tilnærmer vi oss denne teknologien på en annen måte enn de unge. De eksperimenterer, stiller ikke spørsmål, utfordrer konvensjoner, leker etc. på en måte som ikke vi voksne gjør. De vet ikke om en verden uten Internett, iPod, mobiltelefon, instant access, m.m. De er vant til utstemming, personlig informasjon på nett, deling, ubegrenset informasjon, multikulturelt samfunn.

Tapscott sier at de unge er forskjellige fra oss voksne på en fundamental måte. Etter å ha lest det lille som stod på Amazoon tenker jeg at dette handler ikke om hvor god du er til å bruke digitale verktøy eller ikke, det sitter i hodet vårt. Det er dette udefinerbare som kalles kultur; javel så gjør vi bedre søk på Internett, kan utnytte regneark, kan lage multimediale presentasjoner og skjønner at Power Point er mer enn bokstaver på et lysbilde. Disse siste tingene er tillærte ferdigheter, når man er native handler det om en grunnleggende innstilling til livet (vel filosofisk??)

Jeg gleder meg til boken kommer. Den forrige boken hans Growing up digital var veldig bra.

1 comment:

Marita said...

Takk for sist og fin blogg! Jeg tror du er inne på noe sentralt her, og den boka høres interessant ut. Skriv gjerne mer om den når du har lest den:) Jeg har ikke tenkt på forskjellen mellom meg og elevene på den måten før, men det må jo gjøre noe med innstillingen til elevene, kanskje til livet, men i alle fall til hvordan de tilegner seg kunnskap.