Thursday, October 30, 2008

Sjangerforståelse

Mens vi er inne på temaet. Wesley Fryer tar for seg temaet eBøker på bloggen sin. Vi er nok mange som venter med lengsel på bøkenes svar på iPod, men ennå glimrer den med sitt fravær. I denne sammenheng fant jeg et sitat på denne bloggen som jeg synes var så bra at jeg kopierer det over her, selvom det står på bloggen hans.

…more teachers in our schools need to be specifically teaching students how to write effectively with hyperlinks, because hyperlinked writing is the most powerful form of writing that has ever existed. The ability to connect your ideas with words, thoughts, images, sounds or videos created by others is unbelievably powerful. This is the real power of blogging, in my opinion. I always try to link ideas in my blog posts to other sources or to related posts I’ve written or others have authored, because my goal in writing goes far beyond merely transmitting my own words and ideas: I want to connect others to ideas and in doing so, empower their own personal learning journeys. Since digital technologies have advanced so quickly and come so far in our own lifetimes, we are naturally more awed by the technology than we should be or than later generations will be. David’s exhortation is excellent, challenging us to avoid the temptation to be entranced by technological bells and whistles, and instead focus on CONTENT, IDEAS, and OPENING DOORS.

Når en diskuterer digital kompetanse i alle fag, har en da dette synet på digital kompetanse? Er dette viktig i skolen i dag - kompetansemål.......

1 comment:

Leif said...

Noen elever har begynt å lenke istedet for de tradisjonelle fotnotene, noe jeg med blanda følelser må fraråde fra, vi må fortsatt tenke oss muligheten av en papirutskrift, i alle fall i forhold til eksamen. Men på elevbloggene forventer jeg opplenking.