Wednesday, September 19, 2012

Rektorskolen

Så er vi gang med årets klasser i Master i skoleledelse. Jeg synes det er utrolig kjekt med disse klassene. Det er en positiv og utviklingsorientert gruppe som gjør mye bra. Noe annet som er kjekt med disse klassene er at gir meg en liten finger på pulsen på hva som skjer i Skole-Norge. Stemingen rundt ikt og læring har så til de grader endret seg de siste årene. Det å være i disse klassen står i sterk kontrast til den offentlige skoledebatten, for skoleutvikling kan ikke vedtas, den skapes - av lærere og skoleledere, hver dag. I stedet for å fokusere på en sterkere målstyring av skolen bør heller våre utdannere utfordres på og ansvarliggjøres på: hva skal barn og unge lære på deres skole, hva trenger barn og unge å kunne når de forlater skolen? Hvilken kompetanse trenger en lærer som skal stå i et klasserom og lære opp elever for 2012, 2015, 2020?  Hvilken kompetanse trenger en skoleleder som skal utvikle og lede en av våre viktigste kunnskapsbedrifter? Hva er digital kompetanse for en skoleleder?

Hva om vi i stedet for å gjøre skolene likere lot skolene utvikle sin egenart? En gruppe av mennesker med like kunnskaper og lik kompetanse er temmelig homogen og uniteressant. Det er når alle har ulike ting å tilføre et fellesskap at innovasjon og nytenkning finner sted. Hva med å stille skolene friere, men samtidig i større grad ansvarliggjøre dem? Hvilket mangfold ville dette gi?  Et større mangfold enn debatten om private vs offentlige skoler?  Hvorfor skal mangfoldet komme fra private skoler?  Hvorfor kan ikke den offentlige skolen bidra til dette? Og elevene, hvorfor kan de ikke i yngre alder få fokusere mer på hva de liker og er gode på, oppleve mestring? Kan dette gi mindre frafall og bortvalg i skolen?

De som blir lærere gjør det fordi de liker dette yrket, men mange blir frustrerte på alle begrensningene som legges på dem gjennom ulike målstyringsverktøy.  Hva med å legge mer til rette for reéll innovasjon og nyskapning i skolen? Og med frihet følger ansvar, skolene må i større grad stå ansvarlig for resultatene.  De må i større grad tilpasse opplæringen for å få med seg alle.

Bare noen sene kveldstanker og undringer fra meg.

No comments: