Sunday, September 2, 2012

Hvordan lærer vi?

Jeg har fått en del tilbakemeldinger på mitt forrige blogginnlegg, og egentlig sitter jeg her og skal forberede åpningsforedraget jeg skal holde på Norgesuniversitetets høstkonferanse.  Men tankene vandrer og nye blogginnlegg fødes. Det jeg skal snakke om i foredraget mitt er Utdanning i fremtiden, om trender og utvikling.

Vi har en tendens til å se etter løsninger på utfordringer innen eksisterende modeller.  Som det ofte blir sagt: mens alle funderte på hvordan en kunne få hestene til å løpe raskere oppfant Ford bilen. Jeg jobber intenst med IKT og læring for tiden, som utviklingssjef e-læring er ikke det unaturlig. Blant annet er jeg innvolvert i et prosjekt med fokus på matematikkundervisning. Vedkommende som driver en av pilotene, en dyktig, kreativ og innovativ ung dame forteller at hun har oppdaget at hennes studenter (som ikke er så mange år yngre enn henne selv) lærer matematikk på en annen måte enn hun gjorde selv. Dagens studenter bruker video aktivt i sin matematikkinnlæring. Dette har en del lærere oppdaget og Flipped Classroom er det nye buzz-ordet innen utdanning.   Men flipper vi og lager noe nytt, eller blir det keiserens nye klær? Vil vi oppdage at det til syvende og sist endrer intet? Ved Elvebakken videregående skole jobber en lærer som har utviklet en app for å lære algerbra. En kollega, matematiker, fikk lastet ned denne til sine to håpefulle.  Hans fem år gamle sønn løste med letthet alle oppgavene, og andregradsligningene. Hans ti år eldre sønn gjorde ikke det, selvom vedkommende hadde dette på skolen. Hva sier dette om hvordan vi tenker om læring og kompetanse? Fremmedgjør vi våre unge fra kunnskap og kompetanse. Vil disruptive innovasjoner velte alt vi tenker og mener om læring? Som for eksempel at det kun er hardt arbeid som gir god læring, at læring ikke kan være lek og moro? At læring består av trinn, du må ha visse ferdigheter før du kan gå videre?  Argumentet mot femåringens løsning vil være at han ikke forstod hva han gjorde, men gjorde 15åringen det? Hvem ville fått "best karakter" på en prøve? Hva er læring, hvordan skjer læring? Er våre modeller av læring moden for fall? Som Riel Miller sier: at i 2025 vil gjennomsnittsalderen for avgangsstudenter ved Universitetene være 19 år på grunn av hvordan teknologien endrer hvordan, når og hva vi lærer.

Kanskje er det som Shannon Schulyer sier
To Make Your Social Initiative Work, You Have To Disrupt Something 
If you’re going to make change, you also have to make waves.

5 comments:

Erik Syring said...

DragonBox - morsom innpakning, svært overfladisk (ren manipulasjon/rene øvelser - ingen matematikk_problemer_, tar ikke for seg operasjonenes egenskaper eksplisitt, støtter ikke parentes).

Anonymous said...

Interessante tanker. Jeg tror nok de eksisterende modellene fortsetter å være dominerende mye lenger enn hva både early adapters og store mengder "not so early" adapters tror (og ønsker). Jeg har inntrykk av at både politikere, byråkrater og skoleledelse endrer seg langsommere enn lærere og elever. Jf. skrekkeksempelet fra Halden, som du lenket til i ditt forrige innlegg (det hadde vært artig å se noe statistikk på f.eks. hvor mange rektorer vs foreldre m barn i skolealder som har smarttelefon/nettbrett. Jeg frykter at foreldrene vinner med god margin).

Jeg tror også at utviklingen skjer med kortere skritt en vi kunne ønsket. Det er f.eks. ikke noe disruptivt ved Flipped Classroom. Før ga jeg elevene mine leselekse, nå ber jeg dem (av og til) heller om å se en youtubevideo jeg har laget. Prinsippet er det samme. I praksis blir det litt forskjellig, da de aller fleste faktisk ser videoen, mens mange sluntret unna leseleksa. Og Dragon Box? Vel, jeg er ikke mattelærer, men jeg har testet spillet, og tror jeg vil betegne det som tran med sjokoladetrekk. Vi slipper tallene, men skal pugge formen: f.eks. hvilke symboler som skal over og under brøkstreken. Jeg liker spillet, og praktiserer selv FC. Men jeg håper endringene innenfor utdanning blir større enn dette i årene som kommer.

June Breivik said...

Takk for kommentarer og vurderinger av DragonBox, jeg har ikke selv testet det. Ellers er jeg enig med deg, magnushs, at det ikke er noe disuptivt over Flipped Classrooom. Og håper som du at endringene innenfor utdanning blir større enn dette i årene som kommer, men tregheten du påpeker gir ikke grunn for optimisme.

Bjørn said...

Det er spennende. På sett og vis kan man si at det tradisjonelle matematikklasserommet utfordres fra (minst) to sider. De matematikkdidaktiske teoriene tar stort sett til orde for en lærerrolle hvor elevene utforsker, utprøver og får feedback på det de utforsker - i forholdsvis sterk kontrast til det tradisjonelle matematikklasserommet. Og på den annen side utvikles mengder av matematikkvideoer og spill/øvelser som for en stor del dreier seg om å lære en korrekt måte å gjøre ting på og teste om det er gjort på den måten - og som i kraft av sin nyhetsverdi presser seg inn i klasserommene. (Veldig satt på spissen...)

For øvrig: Ford fant da vel ikke opp bilen?

June Breivik said...

Takk for interessante refleksjoner og kommentarer, Bjørn. Ja, spennende tider :)
Og nei, Ford fant ikke opp bilen, men det er likevel et godt munnhell. Poenget er uansett det samme: mens noen ser på måter å effektivisere det bestående, ser andre nye muligheter. I London diskuterte de på begynnelsen av 1900-tallet hvordan de skulle håndtere all hestemøkken som kom til å ligge i gatene i 1950, vel i 1950 var det ikke mange hestedrosjer i Londons gater.