Tuesday, September 11, 2012

Dinosaurs were not in favor of being eaten by birds.
Så er Disrupt SF 2012 i gang.  Konferansen startet med en samtale mellom Ben Horowitz og  Bill Cambell (moderator). Cambell spurte om softwareindustrien spiser hardwareindustrien og i så fall hvorfor. Horowitz svarte at dette skjer innen bransje etter bransje, hvordan tjenester og funksjoner flyttet fra hardware og inn i skyen, han nevnte flere eksempler hvor Apples iTtunes konsumering av musikkindustrien bare er ett.  Det skjer og vil skje innen alle bransjer, også utdanning, men selvsagt ikke uten motstand. For dinosaurene synes ikke noe om å bli spist av fuglene, som han sa. 

Cambell spurte hvordan en avgjorde hvor vekst ville komme fra.  Til dette svarte Horowitz at det de så etter var gjennombrudd. Noen som hadde tenkt tanker som ingen hadde tenkt før. Samt entreprenører som tør bygge et selskap rundt idéen.  Han sa videre at han hadde stor tro på gründere, og at det var viktig at de forble i selskapet og ikke ble presset ut. Likevel er det vanskelig for gründere å bli CEO. Den ene grunnen er at de ikke har nødvendig kompetanse, det andre er at de ikke har det nødvendige nettverk for å føre bedriften videre. Sånn sett trenger gründere å kunne få tilgang til et profesjonelt CEO-nettverk. 

Horowitz var opptatt av at selskaper må ansette folk etter styrke/potensiale og ikke legge vekt på svakheter/mangler.  Det er viktig å bygge konsensus rundt team, slik at det er en samforståelse blant dem som jobber sammen. 

Horowitz avsluttet med at mange teknologiselskaper tror de er i mange ulike bransjer, mens alle i realiteten er i innovasjonsbransjen. Å være i innovasjonsbransjen innebærer at en ofte må kaste ut mye av det en har bygget, noe den vanlige businessperson vil være motstander av. For å lykkes må en innovere, og dette innebærer å kaste ut gamle modeller og forestillinger.


No comments: