Thursday, September 6, 2012

Ut på tur, aldri sur.

I skrivende stund befinner en meget jetlagget meg seg i Berkeley, California. Her er jeg sammen med tre kolleger fra BI på studietur for å se på hva som rører seg innen utdanning.  Vi skal ha møter på Berkeley University med ulike representanter fra utdanning og høre hva de holder på med og hva de tenker om nåtid, fremtid, muligheter og utfordringer. Videre skal vi besøke en videregårende skole hvor alle elevene bruker iPad. Dette er en high performing High school og en som er kommet langt i implementering av IKT i læringsarbeidet. Det gleder vi oss til. Studieturen avsluttes med deltakelse på konferansen Disrupt SF 2012. Programmet gir grunn stil store forventninger. Ett av temaene er: "But Where´s the Revolution?" med Salman Kahn, mannen bak Kahn Accademy og Sebastian Thrun, mannen bak Udacity. Et godt spørsmål, jeg gleder meg til svarene.
Jeg vil prøve å komme tilbake med mer underveis.

2 comments:

Ann S. Michaelsen said...

God tur og gleder meg til å lese om konferansen. Kahn må være spennende!

June Breivik said...

Ja, jeg ser frem til den konferansen. Snakke med en av dem som er sentral i edX i går. Det var veldig interessant. Dessverre ble det litt lite tid.