Friday, September 7, 2012

Fra undervisning til læring

I den digitale tidsalder hvor veldig mye læringsressurser befinner seg på nett hvorfor skal studenten komme til undervisningen på campus?  Dette er et godt spørsmål. På UC Berkeley nytter det ikke å si at studentene tar feil om de har en dårlig læringsopplevelse.  Selvom det understrekes at studentene må ta ansvar for egen læring, holder det ikke at foreleser synes vedkommende har gitt glimrende undervisning om ikke studentene deler den oppfatningen. Fokuset er likevel ikke på hvordan en skal undervise, men hvordan skal studentene skal lære. Professor Christina Maslach, chair of the Academic Senate, former Vice Provost for Teaching and Learning, er en prisbelønnet underviser/foreleser/lærer.


Hun understreker at en må fokusere på hva elevene/studentene skal kunne når de går ut av klassen.  Hva skal de forstå, og hvordan skal de forklare dette for andre.  De må også kunne demonstrere at de kan dette.  Maslach sier at den største endringen er at rammeverket har skiftet fra hvordan du underviser til hvordan folk lærer.  Det er et større fokus på "the outcomme".  Hva skal studenten ha med seg. Et økt fokus på læringsspørsmål og resultatspørsmål må endre måten vi underviser på.  Hvordan kan vi undervise på en måte som hjelper studenter til å lære.   Maslach peker på at vi må må stille oss spørsmålet: hvordan vet du at studentene lærer. Det er viktig å tilføre verdi til det som skjer i klasserommet. Hvis elevene/studentene ikke kommer til undervisningen din, er det et tegn på at der trengs noen justeringer. I sin karrere var Maslach gjennom en periode hvor hun hver uke måtte endre måten hun underviste på. Det var kjempetøft, men utrolig lærerikt! For det er viktig som lærer å ha et reportoar å spille på. Hun peker på betydingen av støtte og innspill fra kolleger. Alt for ofte er undervisere alene om sin lærergjerning. Hun sier det er viktig at lærere/underfisere/forelesere diskuterer "what are we about", ikke bare mellom kolleger, men også mellom institutter.No comments: