Wednesday, September 19, 2012

The Holy Grail Of Learning. Hvor er den?

På mandag holdt jeg åpningsforedraget på Norgesuniversitetets høstkonferanse. Tittelen på foredraget var: "Utdanning i fremtiden - om trender og utvikling". Det er som sagt vanskelig å spå spesielt om fremtiden, men det er likevel noen ting vi vet om fremtidens læring.  Det vi vet med sikkerhet er at fremtiden er digital.  Digital teknologi og internet vil spille en sentral rolle i fremtidens læringsmodeller. Stadig nye områder vil bevege seg fra det fysiske univers og inn i "skyen", og bli virtuell.
Samhandling, eller "The Wisdom of Crowds", vil ligge som et ekstra lag på de fleste aplikasjoner.  Dette kan en sammenligne med hva som skjer når du kjøper en bok på Amazon.com.  Da vil du få anbefalinger om andre bøker som kan interessere deg basert på hva andre som kjøpte samme bok som deg har kjøpt. Brukergenererte data vil bli brukt for å finne relevant stoff til deg.  Tilsvarende når du har kjøpt en ebok ser du i dag hva andre har markert som viktig i boken.  Slik blir andres notater en idé for deg hva som kan være sentralt i denne boken.

Læring vil være kontinuerlig.  Det vil si at stadig nye læringsarenaer vil åpne seg; mens du sitter på bussen ser du en forelesningsvideo, mens du ligger på stranden samhandler du i nettverk.  Da er vi inne på neste punkt: nettverk, PLN, personlige læringsnettverk.  For det å ha et nettverk du deler i, som du bruker for å skaffe deg kompetanse blir viktig i fremtidens læring.   Læring vil i stadig større grad bli personlig tilpasset. Learning Analytics og andre former for tilpassning av din læringsopplevelse og læringsløp vil bidra til dette. Sånn sett vil den og bli mer fleksibel og asynkron. Kunstig intelligens vil påvirke utdanning, kunnskap og kompetanse.  Når kunstig intelligens blir allestedsnærværende blir det viktig å kunne håndtere denne muligheten. Roboter kommer til å gjøre mange av dagens høykompetente, godt betalte jobber, noe som gjør at vi må revidere kunnskap og kompetansebegreper.  Vi kan ikke utdanne folk til kompetanser som kan erstattes av maskiner. At verden er blitt global vil prege utdanning, blant annet at tilgang til MOOC og annen on-line utdanning vil gi nye muligheter for dem som skal ta utdanning og utfordring for dem som tilbyr utdanning.

Det som er interessant med dette jeg skriver om her er at dette er teknologi som allerede er her.  Dette er fullt mulig i dag, vi har bare ikke funnet gode modeller for dette enda. Teknologien finnes utenfor utdanningssystemet, og delvis innen utdanningssystemet. Hvordan vil dette endre utdanningssystemet?  Kanskje kommer det noen fra en helt annen sektor og forteller oss dette?  Kanskje er vi for "husblinde" på egen praksis?

No comments: