Monday, September 24, 2012

Del Rett

Det kan mange ganger være vanskelig å vite hvordan en skal forholde seg til bruk av alle de ressurser som er tilgjengelig i det digitale univers. Copyright, piratbruk, fusk, plagiering er bare noen av de mange utfordringer en møter når en skal benytte seg av disse kildene.  Nå er nettstedet delrett.no lansert, en grei og oversiktlig side med mye nyttig informasjon om bruk og deling av digitale ressurser.


No comments: