Friday, September 7, 2012

Teaching Excellence @UC Berkeley

Som nevnt er jeg på studietur til USA i forbindelse med projektet BI2020. Mitt reisefølge er, fra venstre: Lars Holand, Nina Ronæs og Anne Swanberg.  Spørsmålene som drar oss over Atlanteren er: hvilke utfordringer er det innen høyere utdanning, hvilke strategier tas, og hvilke løsninger velges. Gårsdagen bestod av en maratondag med møter på UC Berkeley.


Det som sitter sterkest igjen etter møtene våre er hvor sterk vekt UC Berkeley legger på å kvalitesikre undervisningen. I alle møtene vi hadde var det en rød tråd som gikk igjen.  Ikke bare var de opptatt av kvaliteten på undervisningen, men de har  satt dette i system. Adam Berman, Director of Emerging Initiatives, Haas School of Business, fortalte litt om satsingen på å kvalitessikre undervisningen.

Alle nyansatte undervisere ved UC Berkeley har et to dagers introduksjonskurs i å undervise.  Dette inneholder en rekke elementer, blant annet hvordan undervise Millennials. Alle får tildelt en coach, og det foretas to observasjoner av den nyansatte med oppfølgingssamtaler. Det som er obligatoriske fag legges det ekstra sterk vekt på, og der er folk tilsted og observerer i den første timen/forelesningen for alle som underviser i disse fagene.  Som de sier: den første timen setter standarden, den er kjempeviktig.


Det legges de stor vekt på studentevalueringer, inntrykket er at studentene stort sett har rett i sine tilbakemeldinger.  De setter av undervisningstid til tilbakemeldingene og har en svarprosent på 80%. De opererer med en skala fra til 7 og foreleserne bør være over 6.

På UC Berkeley har de virkelig gått inn i hva som gir god undervisning, men understreker at det ikke er kun en form for undervisning som er god. Men likevel har all god undervisning noen fellestrekk: som engasjement og "passion", at foreleser er forberedt, organisering av undervisningen, kort sagt et fokus på detaljer.


I veiledningen av læreren/underviseren starter de som veileder med å spørre vedkommende om hva som gikk bra.  De prøver å ha et positivt fokus. På UC Berkeley legger de så sterk vekt på å gi god undervisning at hvis noen, til tross for god oppfølging ikke når målene om bedre score på en skala til 7, blir vedkommende bedt om å slutte.  Ikke alle egner seg i undervisningssituasjon.  Det er ingen rett å få stå i et klasserom.

Det som er interessant er at denne oppfølgingen av forelesere/lærere ikke bare gjelder nye lærere, men og erfarne.  Selv om du en god lærer for tre år siden trenger du ikke være det i dag, så dette er en kontinuerlig prosess. De ansatte blir belønnet for god undervisning og det deles ut priser til gode undervisere.  Virkelig spennende å se hva de gjør på UC Berkeley.

No comments: