Saturday, September 15, 2012

The power of the people is greater than the people in power.

Cory Brooker er borgermester i Newark, New Jersey.  En av hans kjepphester er bruk av sosiale medier for å nå ut til sin befolkning og sine velgere, for som han sier: the power of the people is greater than the people in power. Brooker understreket i sitt innlegg på Disrupt SF 2012 at om vi lykkes i å finne måter å heve folkets røst vil vi se mye raskere endringer i USA.  Med den video literate generasjonen vi har nå et scenen satt for en ny type endring. Sosiale medier ligger som et lag opp på ulike plattformer og dermed gir en rikere opplevelse.

Utfordringen er imidlertid hva som skjer med alt det innholdet som lastes opp. Brooker hevder at innholdet "gets stuck", det blir sittende fast.  Vi trenger å tilføre kontekst til alt dette innholdet.  Noe av utfordringen er at stemmene til "vanlige mennesker" ikke havner i denne konstante innholdsstrømmen. Brooker er derfor innvolvert i et prosjekt som heter Waywire. Hensikten med Waywire er å gjøre det enkelt å dele innhold og gi mening til dette innholdet.  For Brooker et The First Amendment viktig og Brooker fremhever at ingen har monopol på sannheten, han snakker om en farlig pragmatisme.

Brooker er opptatt av sin egen tilstedeværelse på sosiale medier. Som han sier: det er flere som følger hans tweets enn som leser hva han sier i den trykte pressen. Det er viktig å se på teknologi som en mangefasettetet del av din fremtoning. Kunsten å håndtere sosiale medier er viktig for en som ønsker å oppnå noe.  Brooker sier retorisk tenk om Martin Luther King  hadde Facebook eller Twitter. Han pekte på trusselen teknologi kan utgjøre for demokratiet, for hvis vi ikke finner en base for å fremme folks stemmer  og gjøre verden et bedre sted er det nok av dem som vil disrupt vårt demokrati.  Disse vil ikke sitte stille og klage.  De vil hacke inn i vårt demokrati og velte.

For Brooker har hans bruk av sosiale medier gjort han til en mer effektiv offentlig tjenestemann.  Han vet når det er et lekk vannrør før renovasjonsetaten. Han var innom hvordan en skal fremstå i sosiale medier. Autensitet er viktig, fortell sannheten og vis hvem du er, vis at du er en hel person og fortell dumme vitser eller kom med tanker og refleksjoner du gjør deg.

No comments: