Friday, July 17, 2015

Padlet - uvurderlig i klasserommet.

Et verktøy jeg har anbefalt mye på BI og som mange har tatt godt i mot med god erfaring er Padlet. Padlet er også en digital oppslagstavle slik som Pinterest, men i motsetning til Padlet trengs det ingen konto eller pålogging for å bruke den. På Padlet kan elevene poste alt fra dokumeter, lenker, videoer, bilder og kommentarer. En fin måte å bruke Padlet er for eksempel ved skolestart.  Alle kan ta et bilde og skrive en kort presentasjon om seg selv. Som en av våre mer erfarne forelesere sier: Padlet er en glimrende måte å gjøre store klasser små.

Denne vil fungere fint for å drive brainstorming eller annen diskusjon med en klasse eller i et auditorium. På Padlet kan en poste et ubegrenset antall digitale notater, som hver kan inneholde inntil 160 tegn. Under teksten kan en lime inn en lenke. Ved å legge inn en lenke til for eksempel ett bilde vil bildet vises på Padlet. Ved å lenke til lydfiler eller video vil en medieavspiller bli satt inn. Dette gjør at Padlet også er et multimedieverktøy. Når en oppretter en padlet får en en egen URL som kan deles, og alle med adressen kan dele og poste på padleten. Det trengs ingen registrering eller pålogging.

 Så – hvordan gjør man det?

 Fra hovedsiden trykker du på “Build a Wall”. Hvis du velger å ikke logge inn og lagre på en konto, vil du ikke kunne gjøre endringer på “veggen” din etter 24 timer.

Registrering på nettstedet gjør at du kan lagre veggen din, sette opp “notifications” og bruke modereringsverktøyene. Du kan opprette veggen med ett enkelt klikk, men det er en rekke muligheter du kan benytte deg av for å designe veggen etter ditt ønske. Du kan også velge om du vil gjøre veggen privat eller offentlig og hvem som skal kunne poste på den, og om du vil moderere postene før de publiseres. Når du gir navn til Padleten blir det adressen som du kan oppgi slik at elevene/studentene får tilgang til din nye oppslagstavle/vegg. Det er lurt gi et et navn som er enkelt å huske.

Fordelen med Padlet er at selv om den ikke er gjemt bak pålogging er den i praksis ikke offentlig, fordi en må ha nøyaktig url for å finne den. En annen fordel at de rike mulighetene for å bearbeide innholdet.  Det finnes uendelige eksporteringsmuligheter for det som er delt på veggen. Eksporteres det for eksempel til Excell ser en hvem som har postet, hva de har postet og når det ble postet.  Dette er veldig hendig dersom en opererer med tidsfrister.

Ønsker en dele på sosiale medier kan en selvsagt det.


No comments: