Friday, July 17, 2015

Blir det for mye støy på Twitter? Prøv TodaysMeet.

Twitter er et utmerket verktøy til sitt bruk.  I en undervisningssituasjon kan imidlertid Twitter være en utfordring å bruke som bakkanal av flere grunner. De største utfordringene er at den er offentlig, alle ser den (protected tweets blir feil), du må ha konto og profil for å poste noe, og det skjer så mye annen kommunikasjon og deling på Twitter.  Poenget og ideen med Twitter er imidlertid god. Løsningen heter TodaysMeet.  Med TodaysMeet kan lærerne lage en back channel som kan benyttes som et samarbeidsverktøy for å diskutere og dokumentere klasseromsinteraksjon. Den fungerer etter samme omtrent prinsippeer som Twitter med et par vesensforskjeller.

Fordelen med TodaysMeet er at det krever ingen konto, verken for å opprette eller delta. For å finne rommet må du ha riktig URL (adresse), og den sletter seg selv etter ønsket tid. Den viser kronologisk debatten som har foregått, og lar seg lett kopiere inn i et tekstbehandlingsdokument for dokumentasjon. Dette er et enkelt verktøy for klasseroms-/auditoriumsdiskusjon.

Så – hvordan gjør man det?

Gå til todaysmeet.com for å lage et nytt rom. For å starte med TodaysMeet bare gi navn til rommet ditt og angi hvor lenge du vil rommet skal være åpnet. Rommet slettes etter endt tidsønske. Ved å gi studentene adressen til det nye rommet kan alle gå inn her, uten pålogging og delta i samtale i klassen. Studentene skriver bare inn navnet sitt, og kan så begynne å prate. For å ta vare på dialogen kan du markere det du vil kopiere og taster CTRL+C. Dialogen kan da limes inn i et Word-dokument eller lignende.

Det er viktig at studentene identifiserer seg med riktig navn. Tenk nøye over hvor lenge du har rommet åpnet. Når det er slettet kan det IKKE gjenopprettes. Derfor er det viktig å huske å kopiere dialoger en ønsker å ta vare på.

TodaysMeet kan for eksempel brukes for at elevene/studentene kan gi tilbakemelding på det som presenteres eller stille spørsmål. Du må selv ta stilling til om du skal lese chatten underveis (mens studentene gjør en oppgave) eller etter forelesningen.

No comments: