Monday, July 20, 2015

Lære et nytt språk raskt og effektivt? Prøv Duolingo.

Alle som har prøvd å lære et nytt språk vet at det kan være en krevende øvelse. Duolingo er et glimrende program for å lære et nytt språk på en enkel måte, eller gjenoppfriske et språk du har glemt. Duolingo laster du ned på din "dings", smarttelefon, nettbrett, pc, mac, og så går du gjennom korte leksjoner.  De er tilpasset slik at du fint kan ta gjøre dem mens du sitter på bussen, flyet, reklamepausen på tv, eller andre øyeblikk som er "døtid".  Duolingo er veldig effektivt som læringsmedium.  En uavhengig studie som ble gjort ved The University of South Carolina viste at 34 timer  brukt på Duolingo var like effektivt som et 11-ukers språkkurs.
Duolingo bruker alle sanser: du hører, leser, snakker, hører opptak av din egen uttale og skriver. Du får tilbakemeldinger på hvor mye du har klart, og kan selvsagt koble deg sammen med andre og dele resultater.

Denne formen for læring som Duolingo representerer omtales ofte som mikrolæring, og er en læringsform vi kommer til å se mer og mer av i fremtiden.  Små enkle leksjoner på våre håndholdte enheter.

No comments: