Tuesday, July 21, 2015

Hvordan få tilbakemeldinger, enten det er i en klasse eller på en konferanse.

Ofte stiller en spørsmå til en forsamling, enten det er elever, studenter eller konferansedeltakere. En ber dem rekke opp hånden for å markere svar. Dette kan ha mange gode pedagogiske hensikter, blant annet å få frem synlig engasjement hos tilhørerne. Noen ganger ønsker en kanskje litt mere håndfaste tilbakemeldinger enn håndsopprekning.  Da kan Poll Everywhere være et alternativ. Det er ganske enkelt: du lager et spørsmål i din Poll Everywhere app. Dette kan dine tilhørere svare på fra hvilken som helst enhet. Svaret som kommer opp kan vises umiddelbart på webb, eller enda bedre direkte i din PowerPoint presentasjon.

No comments: