Sunday, July 19, 2015

Interaktivitet i klasserommet - Kahoot

Hvis det er noen som enda ikke har fått med seg Kahoot er det på tide. Jeg husker når vi på BI skulle arrangere en konferanse i 2013 var vi på jakt etter verktøy hvor vi kunne stille spørsmål til deltakerne som de på en enkel måte kunne svare på. Året etter fantes det flere slike løsinger, ett av dem var Kahoot. Kahoot lar deg lage ulike spørsmål som konferansedeltakerne eller elevene kan svare på ved å følge en enkel link. De oppgir en id og får tilbakemelding på om svaret deres var riktig. Det kommer også opp hvem som ga riktig svar først. Kahoot kan brukes uten noen forkunnskaper og passer i alle aldre.  Det eneste som trengs er en dings (pc, mac, tlf, ipad, etc) som er koblet opp mot internet.Så er det bare å spille.

No comments: