Sunday, July 19, 2015

Hvordan lagre og systematisere alle gode tips?

Når en surfer på nettet kommer en til stadighet over sider en ønsker å komme tilbake til senere, men hvordan lagre dem på en enkel måte? Det finnes en rekke bokmerketjenester en kan benytte for dette. Et verktøy jeg bruker mye er Evernote. Evernote fungerer som et digitalt arkiv.  Her kan en lagre det meste, alt fra nettsider, lydfiler, egne notater, bilder. Evernote lar meg også dele notater med andre. Det jeg liker best med Evernote er måten den lar meg lagre og berabeide nettsider, hvor jeg kan velge å lagre hele nettsider eller bare deler av dem, bearbeide og ta notater i dem. Dersom jeg bruker nettleseren Crome er det enkelt å legge til en "kopier til Evernote" funksjon på verktøylinjen.
Gjennom god bruk av Evernote kan jeg bygge opp en digital portfolio, eller bibliotek om du vil.  Om jeg er dårlig til å systematisere (noe jeg er) er søkefunskjonen i Evernote veldig god.  Den til og med forteller meg hva jeg har lagret som er relatert til det emnet jeg holder på med.  Kan være nyttig om jeg har glemt hva jeg lagret.

No comments: