Wednesday, July 22, 2015

Er du ikke kunden er du produktet. Nytt nettsamfunn.


Det dukker stadig opp nye nettsamfunn, selvsagt er de gratis å delta i.  Det som er det geniale med slike nettsamfunn er at de er bare plattformer som kobler mennesker, men de produserer ingenting av innhold, det er det medlemmene/brukerne som gjør. Det er det samme enten det er Facebook, Twitter, Instagram eller YouTube. Men nå er det en gang sånn at det finnes ikke noe sånt som en "free lunch", og er du ikke kunden, vel så er du produktet.  Når det gjelder disse selskapene er det absolutt tilfellet, for noen mer enn for andre. Gjennom din aktivitet på sosiale medier genereres det en rekke data og informasjon om deg som selskapene selger og profitterer stort på. Ikke alle er like begeistret for denne utviklingen.  En av dem er Jimmy Wales, grunnleggeren av Wikipedia.  Han har designet et nytt nettsamfunn, tpo.

Begrunnelsen for dette gir han i tre punkter:

1. Eksisterende sosiale nettverk behandler deg som en vare som skal selges til annonsører. Dette fører til en påtrengende bruk av dine data, og en iboende konflikt mellom hva du ønsker og hva annonsørene trenger.

2. Mobilselskaper bruker enorme mengder penger på reklame for å selge deg noe som egentlig er råvaretjenester.

3. Vi lever i en tid der jungeltelegrafen er kraftigere enn noensinne. Alle pengene brukt på reklame er bortkastet.

Derfor vil Wales etablere et nettsamfunn som fokuserer på saker som er viktige og ikke på annonsering.

Utopi?

Tja, Wikipedia ble ikke ansett som noe realistisk prosjekt når det ble lansert. Hvem vet hvordan dette vil slå an. Til syvende og sist er det en kombinasjon av infrastruktur og deg og meg. Hva gjør vi der, og hva deler vi. 

No comments: