Tuesday, July 21, 2015

Hvordan få en rask og enkel oversikt over den enkelte elev/students kunnskap.

Formative assessment, eller fremovermeldinger. Dette skiller seg fra summative assessment, som er den endelige sluttkarakteren til en elev/student. For å kunne gi det som også heter vurdering for læring er det viktig å ha gode redskaper som ikke er for tidkrevende og som gir god informasjon om den enkelte elev/student, spesielt om du har mange elever/studenter.  Et slikt verktøy kan være Socrative.  På samme måte som i Kahoot kan du lage quizzer for elevene, men Socrative gir deg mange flere muligheter.  I motsetning til Kahoot får du som lærer også informasjon om den enkelte elevs resultat, og det genereres klassedata. På denne måten kan du som lærer få tilbakemeldinger om huller hos den enkelte elev, eller i klassen din.  Du kan også enkelt lage ulike spill for elevene dine, og barn liker jo godt spill. Sånn kan Socrative også gi den enkelte lærer tilbakemeldinger på undervisningen.  Det finnes en rekke ulike måter å bruke Socrative på, og som de fleste gode web 2.0 verktøy, det er delefunksjoner. Har du laget en god test kan den lett deles med dine kolleger.

2 comments:

Chris said...

Jeg vil få presisere at man også i Kahoot kan generere klassedata og data om hver enkelt elev. På lærerprofilen velger man "My results", og kan der laste ned excelfiler med alle resultatene.

June Breivik said...

Takk for presisering, Chris.