Monday, July 20, 2015

Læring i en digital tid

Utdanner vi dagens ungdom for gårsdagens samfunn?  Dette er en av problemstillingene jeg tar opp i min kommende bok Læring i en digital tid.

For vi lever i en tid med store endringer. Vi lever i en tid med eksponentiell utvikling. Dette skaper muligheter og utfordringer.

Hva vil eksponentiell vekst si? Jeg husker min far brukte å fortelle denne historien for å illustrere det:

En mann hadde utført en oppgave for keiseren i Kina, som han var så fornøyd med at han sa til mannen, du kan be om hva du vil.  Mannen svarte med å legge frem ett sjakkbrett og sa: jeg vil ha ett riskorn for den første ruten i sjakkbrettet, så vil jeg doble det til neste rute, og så doble videre for hver rute i sjakkbrettet frem til siste rute.
Keiseren synes dette var et merkelig ønske, hvorfor ba han ikke om gull og andre ting.  Men et så lite ønske kunne han da saktens innfri.  Det viste seg at lenge før de var kommet til den siste ruten i sjakkbrettet var det ikke nok ris i Kina til å innfri ønsket.

Dette er loven om eksponentiell vekst.  Den første ruten var ett riskorn, den andre to, den tredje fire, den fjerde 8, den femte 16, den sjette 32.  På et tidspunkt bikker denne kurven rett i været, og fordoblingen blir enorm. Da har vi det som kalles eksponentiell vekst. (den originale historien kan du finne her, takk til Harald Groven for lenke :) )

Ray Kurtzweil påpeker i boken sin The Singularity is near at vi sliter med å forholde oss til eksponentiell vekst fordi vi mentalt forholder oss til linjær vekst. Dette medfører utfordringer med å faktisk oppfatte hvor omfattende endringene vi gjennomlever er. Kurtzweil bruker disse illustrasjonene for å forklare:
Hvis en ser på dem ser en ganske stor forskjell i fremstillingen av utviklingen mellom disse to bildene.

Når det gjelder kunnskap og informasjon er den underlagt loven om eksponentiell vekst.  Singularity refererer til at den kunstige intelligensen vil overstige menneskenes. Allerede ser vi at AI (artificial intelligence) blir smartere og smartere.  Kurtzweil sier dette vil skje i 2029. Det vil si før dagens små er ferdige med sin utdanning.  Tar vi dette inn over oss i dagens utdanningsdebatt? Forstår vi egentlig hva som skjer?

Min bok er et forsøk på å være et innlegg i denne problemstillingen. Jeg tar opp slike utfordringer, men også mer hverdagslige ting som mobbing, nettvett, digital dannelse, digital dømmekraft. Det digitale univers er en verden av muligheter og utfordringer. 


3 comments:

Harald Groven said...

Sjakkbretthistorien stammer ikke fra Kina, men India/Persia

https://en.wikipedia.org/wiki/Wheat_and_chessboard_problem

June Breivik said...

Ok, takk, men det var slik min far fortalte den ;)

June Breivik said...

eller kanskje slik jeg husker han fortalte den ;) Uansett poenget er det samme :)