Tuesday, October 30, 2012

Why Creativity is the New Economy

Jeg snakker mye om kreativitet og innovasjon på denne bloggen, og er opptatt av å ha et utdanningssystem som fremmer dette, ikke hemmer det.  Jeg er enig med Sir Ken Robinson som hevder at vi har utviklet et skolessystem som dreper kreativitet.  Dette foredraget av Dr. Richard Florida, på nesten en halv time er verd å se, om hvordan kreativitet er den nye økonomien. Den eneste kilden til velstand er å utvikle vår egen kreativitet for å utvikle nye måter å leve på, ny teknologi, nytt næringsliv.

I følge Florida lever vi nå gjennom den største endringen innen økonomien som har funnet sted i menneskets historie.  Det er vanlig å si at vi lever i den post-industrielle innformasjons- eller kunnskapsøkonomien.  Men i følge Florida er endringen mye dypere og mer fundamental.  Marx mente det som gjorde proletariatet til en universell og revolusjonær kraft var det faktum at de delte et felles bånd - en felles fysisk arbeidskraft som bygget broer, bygninger, biler, tog og så videre.  Men kreativitet gir et enda dypere bånd i følge Florida. Det er synlig i hvert eneste barn.  Det er som skiller mennesker fra dyr er vår felles kreativitet. Kreativitet er den kraften som skaper nye jobber og som endrer alt, hvordan vi lever, hvordan vi arbeider, og som gir helt nye sektorer og arbeidsplasser.

Mange interessante poenger.No comments: