Friday, October 5, 2012

Gammel vin på nye flasker?

Baard Meidel Johannesen tar i dag opp på NHO-bloggen det store frafallet som er blant lærer- ingeniør- og helsestudenter. Johannesen skriver at det er noe galt med måten vi driver høyere utdanning på.  Så langt kan vi være enige.  Der enigheten slutter er når han foreskriver medisinen: mer pisk og gulrot. For Johannesen tar forutsetningen at det er studentene det er noe galt med og ikke utdanningssystemet. Studenter skal siles, belønnes og straffes med økonomiske midler, i stedet for at en setter utdanning under lupen.  Har vi et utdanningssystem for det 21. århundre?  Når studentene velger vekk disse studiene kan feilen ligge i selve systemet?  Hva med å ta en gjennomgang av måten vi organiserer høyere utdanning og hva vi faktisk lærer studentene.  På BI tar vi dette på alvor.  Den 16. oktober arrangerer vi konferansen BI 2020 hvor vi stiller disse spørsmålene: hvordan organisere høyere utdanning for fremtiden.  Dette følges opp på konferansen Disruptive Education 2012. Hva om Johannesen og andre som mener mye om dette stiller opp og tar debatten? Hva skal vi lære? Hvordan lærer vi?  Hvem er studentene? I stedet for å ty til gamle, velprøvde metoder som ikke virker. En lokker ikke studenter til studier de føler er irrelevante.

3 comments:

Baard Meidell Johannesen said...

Takk for referansen til min blogg. Jeg mener at både institusjoner og studenter trenger gode incitamenter. Og ikke minst må det gjøres noe med videregående skole. Men det er jammen ikke godt å si hva man skal gjøre, særlig med institusjonene. Den reformen vi hadde etter Mjøsutvalget virket åpenbart ikke. Jeg tror studiegebyrer kan gi både studenter og læresteder en dytt. BI har jo erfaringer der.

Mvh
Baard Meidell Johannesen, NHO

June Breivik said...

Takk for kommentar. Det skjer store endringer internasjonalt innen utdanning som følge av informasjons- og kommunikasjonsrevolusjonen. I 2012 må vi i større grad se etter løsninger fremover enn bakover. Kompetanse og utdanning er viktig, men det er viktig at det gis relevant utdanning. Når de unge velger dette vekk er det et symptom på noe. jeg mener vi i større grad må gå i dybden på årsaker enn å drive symtombehandling. Du er hjertelig velkommen til å delta på konferansene våre :) hadde vært interessant med en samtale :)

goestga said...

Iht til sist ukes OECD rangering:

- bruker Norge 3. mest pr elev
- er Norge 3. dårligs
- har dropout på VGS på 34%
- har dropout på UH på 41%

Forskning.no la i sommer frem forskningsresultatene til Sir Ken Robinsin som viser at dropout og den assosierte ADHD-epidemien ikke skyldes mangler hos elevene men en undervisining som av elevene oppleves som lite relevant.

Stemmer noe av dette, kan det da være rimelig å konkludere med:

1. dropout har intet med ressurser å gjøre
2. VGS har lavere dopout enn UH, selv om begge er alt for høye
3. at det har liten hensikt å pusse videre på det eksisterende systemet, da det mer sannsynlig behøver en "arabisk vår" eller perestroika.

Forøvrig fint at du tok opp problematikken - vi er nok enigere om diagnosen enn om resepten!

God helg!

Gunnar Østgaard