Sunday, October 21, 2012

Hva skjer i Sverige?

Som nordmann er jeg vant til å tenke på Sverige som et trygt, vennlig og hyggelig demokrati. Et land temmelig likt Norge. Jeg har med undring sett på Julian Assanges frykt for å bli utlevert til Sverige, som jeg anser som en rettsstat, fordi han fryktet videre utlevering til USA.  En frykt som er så sterk hos Assange at han til slutt søkte og fikk innvilget asyl i Ecuador. Assange frykter straffen han vil få for de mange avsløringer Wikileaks har stått for, selvom det ikke er grunnen til at svenske myndigheter vil ha tak i han.  Assange frykter tydeligvis svensk rettsvesen mer enn det britiske, hvor han lenge satt fengslet.  Stor var undringen min da jeg så at grunnleggeren av Pirate Bay var blitt pågrepet i Kambodsja og deportert til Sverige, hvor han holdes i isolasjon. Hva er det som skjer i vårt naboland?  De svenske overvåkingslovene er så omfattende at det skaper bekymringer i det norske Storting.  Den svenske FRA-loven muliggjør omfattende overvåkning av all data og teletrafikk til norske borgere i Norge fordi denne går via Sverige. Denne overvåkningen er så omfattende at Frp vil bringe dette inn for EU domstolen. Hva er det som gjør at svenskene er så opptatt av å kontrollere og overvåke internet, og slår så hardt ned på dem som utfordrer? Hvorfor godtar vi å bli overvåket av en annen statsmakt i vårt eget land?

No comments: