Monday, October 22, 2012

Twitters betydning for læring

De siste par dager har denne undersøkelsen som antyder at Twitter har positiv effekt på studentengasjement og karakterer spredt seg på sosiale medier. Jeg har i den sammenhengen lyst til å vise til en undersøkelse fra 2010 som viser at studenter som brukte Twitter hadde i snitt bedre karakter og større engasjement  enn kontrollgruppen.  Denne undersøkelsen er interessant fordi det er en komparativ analyse.  De ville undersøke sosiale mediers betydning for læring, og valgte Twitter fordi så få studenter brukte dette nettsamfunnet på den tiden.  Det var frivillig for studentene å benytte Twitter. Det var 125 studenter i kurset, hvorav 70 var i eksperimentgruppen og 55 i kontrollgruppen. Ikke bare fant de at de som var i eksperimentgruppen gjorde det bedre, men de fant også ut at Twitter var bra for integrasjonen av studenter.  Gjennom bruk av sosiale medier (Twitter) løste de vante klikkene seg opp og studentene samhandlet med flere og andre studenter enn de ellers ville gjort. En studie verdt å lese.

No comments: