Sunday, February 1, 2009

The Net Generation

Don Tapscott er forfatter av blant annet Growing Up Digital og Wikinomics. Begge er utmerkete bøker og anbefales. Den siste boken hans heter Grown Up Digital, og handler om The Net Generation, som nå entrer arbeidslivet. Dette er en generasjon som ikke kjenner til en verden uten mobiltelefoner, Internett, ubegrenset informasjon, uendelig med valg, instant communication, etc. Dette preger dem i stor grad, både i forhold til valg de treffer og hva de forventer av omgivelsene sine (arbeidsliv, skole, offentlig forvaltning). Som følge av den stimuleringen de har vært utsatt for fungerer hjernen deres anderledes enn hos tidligere generasjoner. En måte en ser dette på er deres evne til raskt å flytte fokus, eller multitasking som det og kalles. (Ikke alle ser på dette som noe positivt. Neil Postman hevdet for noen år siden i Technopoly at massemediene med sitt korte "attentionspan" hadde ødelagt vår evne til å konsentere oss om et emne over lengre tid (han kritiserte riktignok fjernsynets påvirkning på det amerikanske samfunnet). )
Det at The Net Geration enter arbeidslivet, organisasjonslivet og det politiske liv vil få konsekvenser for samfunnet vårt, i følge Tapscott. Det første de har gjort er å velge Obama til president. Tapscott har stor tro på denne generasjonen. Han ser på dem som samfunnsbevisste, tolerante, åpne, samarbeidende, reflekterte og selvstendige. Utfordringen i forhold til dette ligger på The Digital Divide. Boken til Tapscott er interessant, men for dem som ikke tar seg tid til å lese den, kan denne 10 minutters videoen være av interesse.

No comments: