Monday, February 9, 2009

Utdanningskonferansen del 3

Tredje taler var Helge Lund, adm.dir i StatoilHydro. Han skulle snakke om energiutfordringer og realkompetanse.

Lund startet med å si at han kjenner ingen annen formel for å imøtegå kompleksistet enn med mer kompetanse - våre konkurenter er mange flere - vi må være smartere og jobbe bedre enn våre konkurenter.
Olje og gass-sektoren har vært viktig for å bygge opp kompetansesmiljøer i Norge og for innovasjon. Han mener at folk har et feil bilde av denne sektoren, det er ikke bare karer i skitne uniformer med skiftenøkkel . Olje og gass-sektoren står ikke tilbake for noe sektorer i verden på teknologi og inovasjon. Han viste blant annet til at StatoilHydro må samarbeide med romfartsmiljøer for å skaffe materialer som tåler de høye temperaturene de av og til jobber under.
I følge Lund handler dette ikke om hardvare, det handler mye mer om hvordan en kan snekre kunnskap og kompetanse sammen for å løse en oppgave. Den beste måten å utvikle kunnskap og kompetanse er gjennom å løse konkrete oppgaver.

Lund understreket at oljebransjen er ikke på hell, vi har bare tatt opp 1/3 av ressursene. Gass kan utvinnes i 75 år til i Norge.

Finanskrisen: påvirker alle næringer - oljeprisutviklingen skaper utfordringer for bransjen, inntektene har stupt med 70% siden i sommer, kombinert med et dårlig fungerende kredittmarked.

Lund ser 4 hovedutfordringer fremover:
- sterk etterspørselvekst etter energi - devet av den tredje verdens velstandsvekst, når folk blir trukket ut av fattigdom øker energibehovet, der er et 1-1 forhold mellom bruk av energi og BNP
- land med energiressurser blir mer og mer lukket, vanskelig å få tilgang til ressurser
- håndtere behovet for energi og produsere det med et lavere CO2 innhold, men er ikke mulig i overskuelig fremtid å erstatte olje og gass
-Norge er best på CO2 reduksjon - skyldes CO2 skatt som ble pålagt norske bedrifter

Kompleksitetens tidsalder- hvordan løse utfordringene?
Vi må bli bedre til systematisk utvikle kunnskap, kompetanse og teknologi.
Noen politikere tror at teknologi kan vedtas - det kan den ikke, den kan bare defineres - gjennom å løse konkrete problemstillinger.
Samarbeid- ingen utdanningsinstitusjoner, organisasjoner eller land kan løse de problemstillingene vi står overfor alene, det må til samarbeid på tvers av disiplinene - mange konsekvenser for norsk skole
Vi kan ikke bare fokusere på realfag, men må utvikle og lære oss å spille med andre fag som gjør oss i stand til å jobbe med de mest krevende områder i verden (lukkete land med umodne regimer)

3 forutsetninger for sterke institusjoner
  • praktiske mål
  • institusjoener med klare hodninger og verdigrunnlag
  • lærere som kan og vil

Problemet er ikke at vi sikter for høyt og bommer, men sikter for lavt og treffer!!!

No comments: